Testy a jiná srovnání

DSCN0146

Během školního roku naleznete na této stránce výsledky srovnávacích testů o.p.s. SCIO, a to v 6. a 9. ročnících. Nabízíme Vám také výsledky srovnávacích testů připravených společností CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání).

V lednu tohoto školního roku jsme obdrželi výsledky testů znalostí a dovedností žáků devátých tříd v různých oblastech českého jazyka a matematiky a také obecných studijních předpokladů. Po dlouhé době testovní žáků naší školy touto formou testů klesají výsledky v širokém srovnání pod pásmo průměru. Podrobně jsme se výsledky zabývali na pedagogické radě, v předmětových komisích i ve třídách, využili jsme tuto reflexi v jednotlivých hodinách. Zkoumali jsme, do jaké míry výsledky ovlivnily postoje žáků k této formě práce, a naše možnosti v otázce zvýšení motivace žáků pro tuto práci.

V průběhu února, příp. března 2008 probíhají setkání v tzv. trojúhelníku, na kterých jsou přítomni žáci devátých tříd, rodiče i učitel. V rámci celkového hodnocení žákova studia se zde hovoří i o výsledcích, kterých dosáhli žáci ve Scio testech. Souhrnné výsledky naleznete ikona souboruzde. Výsledky v oblastech jednotlivých předmětů a odpovědi na dotazníky jsou pak k dispozici u třídních učitelů. Žáci obdrželi osobní zprávy (jakési vysvědčení) o výsledku svých testů.

Během podzimu 2007 byli žáci 6. tříd testováni ve znalostech a zejména dovednostech a dispozicích v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. Výsledky testů se pohybují opět v pásmu mírného až výraznějšího nadprůměru. Nabízíme jednoduché srovnání, podrobné výsledky za třídy obdrží třídní učitelé, za žáky pak jejich zákonní zástupci.

Testy CERMAT sice absolvovali žáci minulých pátých tříd, ale nedlouho před letními prázdninami. Proto jsou tyto výsledky i v současném školním roce aktuální a poskytují nám cennou informaci o tom, jakými dovednostmi a schopnostmi žáci oplývají .

A tyto výsledky jsou opět příznivé. Ukazují, že žáci naší školy jsou připravováni dobře, a to nejen ve smyslu kvanta znalostí, ale především s ohledem na rozvoj tzv. klíčových kompetencí, těch dovedností žáka, které jsou stěžejní pro jeho budoucí život. Od nich se pak odvíjí celý nový Rámcový vzdělávací program pro základní školství a právě dnešní šesťáci jsou první, kdo se začínají učit podle vlastních osnov školy!

Žáci byli testováni ve třech základních oblastech: matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady. Níže vám na třech listech nabízíme srovnání mezi výsledky našich žáků, průměry v Praze a průměry v republice. Dobrá zpráva:

Vytvořeno 15.2.2008 16:29:22 | přečteno 5309x | Roman Král