Týden pro inkluzi na ZŠ Radotín

Hmatové knihy

I naše škola se připojila k mezinárodní akci Týden pro inkluzi a v týdnu od 29. 9. do 2. 10. připravila velký blok akcí pro žáky i širokou veřejnost.

Na začátku školního roku si většina z nás neuměla představit, co nás čeká poté, co se přihlásíme k „Týdnu pro inkluzi“.

Měli jsme však velké nadšení a chuť do práce, protože jsme věřili ve smysluplnost myšlenky, kterou si dalo za cíl o. s. Rytmus, vyhlašovatel akce.

Postupně jsme sbírali a dolaďovali nápady a návrhy, až vznikl náš „Týden pro inkluzi“:

1) Dopoledne v areálu ZŠ

V pondělí 29. 9. se uskutečnilo „Dopoledne pro žáky a hosty“ v areálu základní školy.

Na tuto akci jsme se připravovali již několik dní předem. Ve všech třídách 1. stupně v rámci různých předmětů se opakovalo téma - život lidí s handicapem. Děti diskutovaly, tvořily, malovaly, aby si v praxi vyzkoušely a uměly představit, jak se žije lidem s postižením. Vyvrcholením těchto aktivit bylo společně prožité dopoledne v areálu ZŠ, kde si žáci kromě předchozích činností vyzkoušeli (na 8 stanovištích) i jízdu na vozíčku, chůzi o berlích, rozpoznávání věcí jednotlivými smysly, seznámili se s hmatovými knihami pro nevidomé, pokoušeli se porozumět mluvenému slovu odezíráním, vyzkoušeli si roli člověka, který pomáhá nevidomému i roli nevidomého. Na závěr své pocity své pocity popsali, nakreslili a živě o nich diskutovali.

Toto dopoledne s námi prožili a aktivity si vyzkoušeli žáci Praktické školy a děti z MŠ Petrklíč.

Loučili jsme se obohaceni o pocity získané z nových zkušeností ze společně prožitých činností.

V rámci dopoledne proběhla dobrovolná sbírka na zakoupení dvojtříkolky pro nevidomé děti.

Výtěžek v částce Kč 4. 787,- byl předán Petrklíči, o. s.

2) Týden pro inkluzi - Odpoledne pro veřejnost u Alberta

Vybrané aktivity z pondělního dopoledne jsme nabídli i široké veřejnosti . Od 15 hodin jsme se sešli před Albertem a oslovovali místní občany, aby se zastavili, zamysleli se a vyzkoušeli, jak se žije lidem s postižením. Mohli si na vlastní kůži vyzkoušet jízdu na vozíčku pro tělesně postižené, chůzi o berlích, nákup v Albertovi v pozici nevidomého s doprovodem, zavázat tkaničky na botě jednou rukou, poznávat předměty hmatem. Během krásného odpoledne účastníci živě diskutovali a vyjadřovali se k životu postižených, panovala velká shoda v názorech na nutnost mluvit o této problematice, pomáhat více postiženým spoluobčanům a především odmalička děti vést k vzájemnému respektu a toleranci. Po vyzkoušení aktivit byli občané vyzváni našimi žáky k vyplnění dotazníku a sdělení svých pocitů. Dle odhadu se aktivně akce zúčastnilo kolem 70 lidí. Ti, kteří odmítli, argumentovali, že nemají čas, spěchají, nerozumím, nechci zkoušet, protože se bojím, abych něco nepřivolal(-a)…

Nejvyšší zájem projevovaly maminky s malými dětmi, diskutovali i někteří staří lidé.

Viz fotodokumentace

Týden pro Inkluzi 1

Chůze o berlích

Chůze o berlích

 
Chůze poslepu

Chůze poslepu

 
Ztížené zavazování tkaniček

Ztížené zavazování tkaniček

 
Odezírání se špunty v uších

Odezírání se špunty v uších

 
Sbírka na dvojtříkolku

Sbírka na dvojtříkolku

 
Hmatové knihy

Hmatové knihy

 
Rozlišování chutí poslepu

Rozlišování chutí poslepu

 
Jízda na vozíčku

Jízda na vozíčku

 
U zpětné vazby

U zpětné vazby

 
Filip s Pepou u vozíčku

Filip s Pepou u vozíčku

 
Co to asi voní?

Co to asi voní?

 
Malí z Petrklíče čekají na stanoviště

Malí z Petrklíče čekají na stanoviště

 
Hosté z Petrklíče

Hosté z Petrklíče

 
Co mě nejvíc zaujalo?

Co mě nejvíc zaujalo?

 
Knihy pro nevidomé

Knihy pro nevidomé

 
Hosté z Praktické školy

Hosté z Praktické školy

 
Žáci z Prakt.školy zkoušejí odezírat

Žáci z Prakt.školy zkoušejí odezírat

 
Opět hosté z Prakt.školy

Opět hosté z Prakt.školy

 
Další zpětná vazba

Další zpětná vazba

 
9.B u hmatových knih

9.B u hmatových knih

 
2. stupeň u zpětné vazby

2. stupeň u zpětné vazby

 
Stanoviště vozíčků

Stanoviště vozíčků

 
Co to asi je?

Co to asi je?

 
Orientace v terénu podle sluchu

Orientace v terénu podle sluchu

 
Umíš odezírat?

Umíš odezírat?

 
Chůze s vůdcem poslepu

Chůze s vůdcem poslepu

 
Zpětná vazba deváťáků

Zpětná vazba deváťáků

 
1. čestný host Odpoledne pro veřejnost

1. čestný host Odpoledne pro veřejnost

 
Tereza a Kristýna s dotazníky

Tereza a Kristýna s dotazníky

 
Nákup poslepu

Nákup poslepu

 
Pepa průvodce

Pepa průvodce

 
Roli si vyzkoušela celá rodina

Roli si vyzkoušela celá rodina

 
Děti dokázaly přesvědčovat..

Děti dokázaly přesvědčovat..

 
Ztížené zavazování...

Ztížené zavazování...

 
Diskuse...

Diskuse...

 
Lidé se o naši akci zajímali

Lidé se o naši akci zajímali

 
Je rozhodně o čem diskutovat...

Je rozhodně o čem diskutovat...

 
Platba \

Platba \"nevidomého\" v Albertovi

 
Reportérka Anička...

Reportérka Anička...

 
Není to lehké, že?

Není to lehké, že?

 
Poznám, co je tam?

Poznám, co je tam?

 
Vážíme si Vaší zpětné vazby

Vážíme si Vaší zpětné vazby

 
Nákup nevidomého je těžký

Nákup nevidomého je těžký

 
Pomáhám mamce, aby to zvládla

Pomáhám mamce, aby to zvládla

 
Vaše otázky jsou zajímavé

Vaše otázky jsou zajímavé

 
Nic jednoduchého, že?

Nic jednoduchého, že?

 
Další těžká zkouška

Další těžká zkouška

 
Vstupujeme nakoupit do Alberta

Vstupujeme nakoupit do Alberta

 
Naše reportérky jsou neodbytné...

Naše reportérky jsou neodbytné...

 
Honza jede opatrně...

Honza jede opatrně...

 
Naše stanoviště u Alberta...

Naše stanoviště u Alberta...

 
Nákup se povedl...

Nákup se povedl...

 
 
Vytvořeno 13.10.2008 16:01:05 | přečteno 2684x | Ilona Valešová