Stavy - informační list

2

Znáte naše telefonní čísla? A víte kolik máme dětí? A jak se jmenuje náš školní psycholog? A které vzdělávací programy nabízíme? Dá se u nás vypálit hrnek z keramické hlíny nebo zhlédnout film? Jste-li žákem naší školy, pak ano.

Informační list ZŠ - školní rok 2008/2009

Název školy : Základní škola Praha - Radotín, Loučanská 3

Adresa školy: Loučanská 3/1112, Praha - Radotín 153 00

Jednotlivé součásti školy:

 • Základní škola
 • Školní družina

Telefon :

 • 227 031 051-2 - hospodářka školy, 2. stupeň
 • 227 031 053 - ředitelství
 • 227 031 054 - 1. stupeň
 • 227 031 050 - školní družina

Elektronická adresa: skola-radotin@seznam.cz

webová adresa: www.skola-radotin.cz

Ředitel školy : Mgr. Roman Král

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Boháčová

Další zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Jurásek - 2. stupeň

Výchovný poradce:

 1. Mgr. Ludmila Martínková
 2. Mgr. Zuzana Vejmelková

Školní psycholog: Mgr. Michaela Kuldová

Školní metodik prevence: Ilona Valešová

Vzdělávací programy školy:

 • Základní škola
 • ŠVP „Bez (spolu)práce nejsou koláče.“
 • Začít spolu
 • Rozšířená výuka tělesné výchovy
 • Rozšířená výuka cizích jazyků

Tab.- počet tříd a žáků ZŠ

Kapacita ZŠ

(dle rozhodnutí)

Počet tříd ZŠ

Počet
žáků ZŠ

Z toho počet
specializ. tříd

Počet žáků
specializ. tříd

Počet
1. tříd

Počet žáků
1. tříd

Prům. počet
žáků v běžných tř
.

780

22

520

0

0

3

79

23,6

Tab. - počet odděl. a žáků ŠD, ŠK

Školní družina

Školní klub

Počet oddělení

Počet žáků

Počet oddělení

Počet žáků

6

180

---

---

Počet mimospádových žáků navštěvujících ZŠ (počet žáků vždy z konkrétního kraje):

Celkem na škole: 121

Praha: 55

Středočeský kraj: 66

Rozšířená výuka: rozšířená výuka jazyků, 6.- 9. ročník

Výuka cizích jazyků: anglický 3. - 9. roč. , německý, 6. - 9. roč.

Specializované třídy: ---

Volitelné předměty: Sportovní výchova - všestranný rozvoj I, II, Fotbal, Softbal, Výtvarné techniky, Domácnost, Přírodopisná praktika, Informatika, Technické činnosti

Nepovinné předměty: Náboženství, Dramatická výchova, Sportovní příprava

Kroužky nabízené ZŠ: (viz příloha)

Specifika ZŠ, případně další informace: vzdělávací program Začít spolu (1. - 8. ročník)

rozšířená výuka tělesné výchovy a cizího jazyka

Vybavenost: školní družina, velká tělocvična pro míčové hry, 2 malé tělocvičny pro gymnastiku a úpolové sporty, 2 venkovní hřiště ( travnatý a umělý povrch ), vypalovací pec, 2 počítačové učebny, školní klub, multimediální učebna, odborné učebny F,Ch,Př, Drv, hudebna

Vytvořeno 17.9.2008 9:31:00 | přečteno 4637x | Roman Král