Testy a jiná srovnání

146277 scrshot

Během školního roku naleznete na této stránce výsledky srovnávacích testů o.p.s. SCIO, a to v 6. a 9. ročnících.

Znalosti žáků těchto ročníků jsou testovány v předmětech český jazyk a matematika a dále žáci dostávají soubor otázek, popisů problémů a modelových situací, který se souhrně nazývá obecné studijní předpoklady. Výsledek pak poukazuje na to, jaká je dipozice žáka obecně a zda v českém jazyce a matematice pracuje žák, škola a rodina tak, že využívají žákův potenciál a vytvářejí přidanou hodnotu, či naopak. Každý žák obdrží osobní zprávu, která analyzuje jeho úspěchy a neúspěchy v členění na jednotlivé oblasti daného předmětu. Žák, rodič i učitel se pak mohou zaměřit v další práci na určitou oblast, kterou je třeba dále rozvíjet. Tyto testy přispívají i ke zdravému sebenáhledu a vhodné orientaci ve volbě budoucího povolání, či dalšího směřování. Výsledky Scio testů jsou také součástí výstupního hodnocení žáka, které se přikládá k přihlášce na střední školu.

Úspěch devátých tříd

počty

Na konci roku 2008 proběhlo testování devátých ročníků. Výsledky jsou opět v pásmu nadprůměru, což blíže dokládá přiložená statistika.

17.1.2009 19:06:50 | přečteno 1773x | Roman Král | Celý článek
 

Úspěch šestých tříd

úspěch

V průběhu října proběhlo testování šestých ročníků. Výsledky jsou nadprůměrné, což blíže dokládá přiložená statistika.

17.12.2008 12:08:59 | přečteno 1794x | Roman Král | Celý článek
 
Vytvořeno 17.12.2008 11:53:55 | přečteno 3604x | Roman Král