Den stromů na 1. stupni

Druhý pokus.

Celoškolní projekt ke Dni stromů, který byl naplánován na 20.10. proběhl na všech třech budovách naší školy - na 1., 2. stupni i na "družině". Dále se dočtete a uvidíte, jak pracovaly děti napříč třídami našeho 1. stupně.

JAK TO VŠECHNO PROBÍHALO?

Během projektového dne si mohl každý z žáků vybrat 2 různé dílny, které pak v průběhu dopoledne navštívil. Potkal se tak se svými spolužáky z nižších i vyšších ročníků - děti pracovaly ve smíšených skupinách podle zájmu, což jsme my učitelé i děti shledali za velice přínosné a efektivní.

Na výběr bylo z pěti možností: V dílně tvůrčího psaní pod vedením mým a pí.uč. L. Procházkové žáci vymýšleli své vlastní příběhy o stromech. V další dílně, kterou připravily pí. uč. R. Chaloupková a D. Špirková měli žáci možnost zúčastnit se rozmanitých činností od otiskování listů, luštění, čtení keltského kalendáře počínaje, po drhání stromu z provázku konče. V dílně Listy pí. uč. M. Černohorské a M. Lukášové si děti zkusily vytvořit list z keramické hlíny a prošly různými úkoly zaměřenými na poznávání listů jednotlivých druhů stromů. Prožitek z práce s příběhem o stromu si odnášely děti, které navštívily dramatickou dílnu M. Prokopové a V. Matrasové. V poslední dílně pod vedením pí. uč. I. Buštové, L. Martínkové a A. Ryskové, žáci vytvářeli společnou koláž stromu různými výtvarnými a rukodělnými technikami.

Čtvrté a páté třídy se na závěr zúčastnily zajímavé přednášky o stromech vedené jedním ze zasvěcených tatínků.

Vrcholem celé akce bylo zasazení stromu darovaného rodiči za místní knihovnou.

Projektový den proběhl velice úspěšně - žáci se bavili, nadšeně pracovali, vymýšleli, tvořili, studovali, naslouchali a ač o tom mnozí ani nevěděli, mnohému se naučili.

Chtěla bych velice poděkovat za podporu vedení a spolupráci všech kolegyní, bez jejichž přispění by se Den stromů nemohl uskutečnit.

A. Bednářová

Den stromů

Dílna tvořivého psaní

Dílna tvořivého psaní

 
Využíváme techniku.

Využíváme techniku.

 
Klofeme, klofeme.

Klofeme, klofeme.

 
Vymýšlíme příběhy o stromech.

Vymýšlíme příběhy o stromech.

 
Pustili jsme se do toho s chutí.

Pustili jsme se do toho s chutí.

 
Kluci zvolili pro tvůrčí proces polohu vleže.

Kluci zvolili pro tvůrčí proces polohu vleže.

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
Tabule pro zpětnou vazbu.

Tabule pro zpětnou vazbu.

 
Komentáře dětí

Komentáře dětí

 
...

...

 
Dílna psaní u paní učitelky Lenky

Dílna psaní u paní učitelky Lenky

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
Výstava prací

Výstava prací

 
Zpětná vazba

Zpětná vazba

 
...

...

 
U vysokého topolu bylo také plno šikovných dětí.

U vysokého topolu bylo také plno šikovných dětí.

 
Keltský kalendář

Keltský kalendář

 
V plné práci.

V plné práci.

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
Otiskování listů

Otiskování listů

 
Kde je ten konec?!

Kde je ten konec?!

 
Táhneme za jeden provaz.

Táhneme za jeden provaz.

 
Tady se luští.

Tady se luští.

 
Tady se luští i otiskuje.

Tady se luští i otiskuje.

 
Holky drhání přišly na kloub.

Holky drhání přišly na kloub.

 
Tady se také daří!

Tady se také daří!

 
Tady je práce ještě v začátcích.

Tady je práce ještě v začátcích.

 
Tomu říkám spolupráce.

Tomu říkám spolupráce.

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
Vítejte v dílně Listy!

Vítejte v dílně Listy!

 
Poznávání listů po hmatu.

Poznávání listů po hmatu.

 
Poznávačka

Poznávačka

 
Stříháme a vybarvujeme.

Stříháme a vybarvujeme.

 
K poznávání zapojujeme i své smysly.

K poznávání zapojujeme i své smysly.

 
Skládáme obrázky stromů.

Skládáme obrázky stromů.

 
Vyplňujeme pracovní listy.

Vyplňujeme pracovní listy.

 
Otiskujeme listy.

Otiskujeme listy.

 
Dramaťák s Martinou

Dramaťák s Martinou

 
Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy

 
Živý obraz

Živý obraz

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
Čarování se stromy

Čarování se stromy

 
Práce ve skupinkách

Práce ve skupinkách

 
I tady se pracuje.

I tady se pracuje.

 
Dáme hlavy dohromady.

Dáme hlavy dohromady.

 
...

...

 
Podzimní stromy.

Podzimní stromy.

 
Stromy ze smotaných bavlnek.

Stromy ze smotaných bavlnek.

 
Stromy z ruliček papíru.

Stromy z ruliček papíru.

 
Tady se začíná od kmene.

Tady se začíná od kmene.

 
A tady naopak od koruny.

A tady naopak od koruny.

 
Stromy z útržků novinového papíru.

Stromy z útržků novinového papíru.

 
Podzimní stromy u Lidušky.

Podzimní stromy u Lidušky.

 
Máme plné ruce práce.

Máme plné ruce práce.

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
Přednáška o stromech pro čtvrťáky.

Přednáška o stromech pro čtvrťáky.

 
Přednáška o stromech pro páťáky.

Přednáška o stromech pro páťáky.

 
Chlapci deváťáci nejdříve zasadili strom i s květináčem.

Chlapci deváťáci nejdříve zasadili strom i s květináčem.

 
Druhý pokus.

Druhý pokus.

 
Zástupci všech tříd pomohli stromek zasadit.

Zástupci všech tříd pomohli stromek zasadit.

 
 
Vytvořeno 10.11.2009 1:03:13 | přečteno 2566x | Alena Bednářová