Pasování na čtenáře 2010

Slib čtenáře

Ve středu 2.6. proběhlo v radotínské Koruně historicky již druhé pasování prvňáčků na čtenáře.

Ve středu 2.6. proběhlo v radotínské Koruně historicky již druhé pasování prvňáčků na čtenáře. Tentokráte čtyři první třídy si připravily krátký program tématicky spjatý s četbou. 1. A v čele s Jiřinkou ukázalo dramatizaci pohádky o Červené Karkulce, ve které vlci hrozivě vrčeli a Karkulky se líbezně usmívaly. Třídy 1.B i 1.C se nechaly ve svých pásmech básniček inspirovat abecedou a každá také připojila svou píseň. A konečně nastoupila také 1.D s rýmovanou popletenou pohádkou. Úspěch všech představení byl veliký, ale to už za doprovodu slavnostní hudby přicházel pan ředitel, aby prvňáčkům a jejich rodičům řekl pár slov. Hned nato přednesl slib budoucích rytířů-čtenářů, aby ho děti jednohlasně odsouhlasily. Teprve v tuto chvíli děti mohly nastoupit na pódium. Jeden po druhém každý od pana ředitele a paní učitelek obdržel dárky a čestný průkaz do knihovny. Tradice pasování tedy zdárně pokračuje a my už se můžeme těšit za rok na další malé novopečené čtenáře.

pasování

Jiřinka jako moderátor večera

Jiřinka jako moderátor večera

 
1.D

1.D

 
1.D

1.D

 
1.D

1.D

 
1.C

1.C

 
Přichází pan ředitel

Přichází pan ředitel

 
Pár slavnostních slov k rodičům ...

Pár slavnostních slov k rodičům ...

 
Slib čtenáře

Slib čtenáře

 
Pasování

Pasování

 
 
Vytvořeno 30.6.2010 7:54:12 | přečteno 1672x | Zuzana Kmochová