Informační list 2009/2010

Název školy: Základní škola Praha - Radotín, Loučanská 1112/3

Adresa školy : Loučanská 1112/3, Praha - Radotín, PSČ 153 00

Jednotlivé součásti školy:

 • Základní škola
 • Školní družina

Kontakty:

 • 227 031 051-2 - hospodářka školy, 2. stupeň
 • 227 031 053 - ředitelství

 • 227 031 054 - 1. stupeň

 • 227 031 050 - školní družina

e-mail: skola-radotin@seznam.cz

internet. adresa: www.skola-radotin.cz

Ředitel: Mgr. Zdeněk Stříhavka

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Boháčová

Další zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Jurásek - 2.stupeň

Výchovný poradce:

1. Mgr. Zuzana Vejmelková

2. Mgr. Ludmila Martínková

Školní metodik prevence: Ilona Valešová

Školní vzdělávací program :

 • Základní škola
 • Bez (spolu) práce nejsou koláče

Tab.- počet tříd a žáků ZŠ ve škol. r. 2009/2010

Kapacita ZŠ

(dle rozhodnutí)

Počet tříd ZŠ

Počet
žáků ZŠ

Počet

tříd / žáků

I. stupně ZŠ

Počet

tříd / žáků

II. stupně ZŠ

Z toho počet speciálních tříd / žáků

Počet 1. tříd / žáků

Prům. počet žáků v běžných tř.

780

24

535

16 / 383

8 / 152

4 / 86

22,3

Tab. - počet odděl. a žáků ŠD, ŠK ve škol. r. 2009/2010

Školní družina

Školní klub

Počet oddělení

Počet žáků

Počet oddělení

Počet žáků

7

191

Počet mimopražských žáků navštěvujících ZŠ (počet žáků vždy z konkrétního kraje): 88

Středočeský kraj 77

Plzeňský kraj 1

Rozšířená výuka ( ročníky, předměty ):

 • jazyků 7. ročník
 • rozšířená Tv 8. ročník

Výuka cizích jazyků ( které jazyky a od kterého ročníku ):

 • anglický od 3. ročníku
 • německý od 6. ročníku

Volitelné předměty: sportovní výchova (všeobecná, fotbal, softbal), domácí nauky, informatika, přírodopisná praktika, tvůrčí psaní, výtvarné techniky

Nepovinné předměty: sportovní příprava, náboženství, všeobecná sportovní příprava, sportovní výchova, informatika

Kroužky nabízené ZŠ: viz příloha

V Praze 30.9.2009

Vytvořeno 6.10.2009 9:49:27 | přečteno 4084x | Mgr. Zdeněk Stříhavka