Konečné termíny obhajob absolventských prací k 6. 6. 2011

L.Půlkrábková-Barbora Špotáková

Ve dnech 6. až 8. června odpadá odpolední výuka.

Harmonogram obhajob absolventských prací
pondělí 6. 6 2011
sborovna
14,00 - 14,20  Veselá  Ouh Ří Ull
14,20 - 14,40 Voleman Ouh Ull Ří
14,40 - 15,00 Vitoušová Ouh Ull Rie
15,00 - 15,20 Šamonilová Ouh Ří  
učebna F
14,00 - 14,20 Táborská Jur Hu Vit
14,20 - 14,40 Dittrich Jur Stř Vit
14,40 - 15,00 Loub Jir Jur Vit
15,00 - 15,20 Svatoš Vit  Ull Rie
úterý 7. 6. 2011
sborovna
13,00 - 13,20 Šnajdrová Hur Jir Ull
13,20 - 13,40 Faltysová Jir Jur Ull
13,40 - 14,00 Bažantová Hu Him Ull
14,00 - 14,20 Šerý Jir Him Ull
14,20 - 14,40 Klusáček Jur Rie Ull
14,40 - 15,00 Eisman Him Hu  Ull
učebna F
13,00 - 13,20 Tomšů Hu Vit Rie
13,20 - 13,40 Slavíková Hur Vit Rie
13,40 - 14,00 Vejmělková Hur Jur Vit
14,00 - 14,20 Hejhal Vit Hur Rie
14,20 - 14,40 Hanousková Hu Ří Vit
středa 8. 6. 2011
sborovna
13,40 - 14,00 Venta Nov Mul Net
14,00 - 14,20 Appeltová Gra Rie Mul
14,20 - 14,40 Tvaroh Gra Vej Mul
14,40 - 15,00 Lešetická Gra Mul Net
15,00 - 15,20 Styblík Rie Net Mul
15,20 - 15,40 Ivanejko Gra Net Mul
učebna F
14,00 - 14,20 Jelínková Hu Vej Nov
14,20 - 14,40 Le Tuan Bíl Rie Nov
14,40 - 15,00 Bui Bíl Rie Nov
15,00 - 15,20 Pekárek Vej Bíl Nov
15,20 - 15,40 Vondraš Rie Vej Nov
15,40 - 16,00 Veselý Vej Bíl Nov
Vytvořeno 25.5.2011 14:16:39 - aktualizováno 6.6.2011 16:06:28 | přečteno 1604x | Jiří Riedl