Den Země

Čtvrťáci na startu přírodovědné tratě

Druhý projektový den tohoto školního roku proběhl 29.4. Jako předešlé akce tohoto druhu byl velice úspěšný. O tom, jak Den Země proběhl na 1. stupni se dočtete v následujícím příspěvku.

V pořadí již druhý ročník Dne Země byl tentokrát zahájen sběrem papíru. Kontejner se dostavil až po odeznění hlavní přílivové vlny pilných sběratelů. U knihovny proto vzniklo improvizované překladiště balíků, které rostlo jako houby po dešti. Na jeho "zlikvidování" přispěli žáci devátých a pátých tříd, školníkovi i pan ředitel s paní zástupkyní, zkrátka pomohl, kdo mohl.

Dále se projektový den odehrával v režii jednotlivých učitelů, kteří si připravili dílny s přírodovědnou tematikou. Po ročnících se vytvořily smíšené skupiny žáků různých tříd, kteří s chutí plnili připravené úkoly.

A protože nám počasí přálo, mohli jsme vyrazit i ven do přírody.

1. a 2. třídy zamířily na nedalekou Klapici. Náplní jejich programu bylo pozorování přírody, skupinové hry i dovědnostní a vědomostní soutěže.

Žáci 3. tříd zůstali ve škole, aby s využitím bezedného zdroje informací - Internetu ve skupinách vytvořili mapu chráněnných krajinných území a Národních parků a dále informační karty vybraných zvířat. Jejich výtvory nyní zdobí chodby naší školy.

4. ročníky prošly postupně tři dílny. První dvě byly zaměřeny na poznávání rostlin a živočichů (ptáků) v okolí naší školy. Žáci se nejdříve na krátké vycházce věnovali pozorování přírody, při kterém mohli pořídit fotografie nebo zvukové nahrávky, které dále zpracovávali například do podoby následující prezentace ikona souboruPtactvo naší obce V rámci poslední dílny se žáci po dvojicích vydali na vytyčenou trasu v okolí školy, na které řešili nevšední hádanky o přírodě.

Poslední 5. ročníky se také rozdělily do třech smíšených skupin. Ve vybraných dílnách pak žáci strávili celý den. První skupina se vydala na vycházku po okolí školy spojenou s pozorováním přírody a sběrem přírodnin pro tvorbu koláží planety Země. Druhá skupina se uchýlila do prostor školního klubu a keramické dílny, kde je opět čekalo několik zajímavých úkolů s přírodovědnou tematikou - seznámení s červenou knihou ohrožených zvířat, hádanky, moudra o přírodě a tvorba plastiky vybraného zvířete. Poslední skupina žáků se vydala vlakem do Řevnic, kde si formou orientačního běhu vyzkoušeli práci s mapou a buzolou. 

Co říci na závěr? Snad jen to, že se letošní projektový den ke Dni Země opravdu vyvedl.

Žáci ocenili možnost spolupráce a komunikace s dětmi z jiných tříd, možnost učení se venku nebo v přírodě formou výuky, která přináší zábavu i poučení. Učitelé si pochvalovali zájem, pečlivost i aktivitu všech zúčastněných.

Den Země 2011

Sběr papíru

Sběr papíru

 
Krásné a šikovné pomocnice

Krásné a šikovné pomocnice

 
Už to skoro není kam dávat.

Už to skoro není kam dávat.

 
Příjezd kontejneru

Příjezd kontejneru

 
Kdo mohl, přiložil ruku k dílu

Kdo mohl, přiložil ruku k dílu

 
Hej - rup

Hej - rup

 
Čtvrťáci na startu přírodovědné tratě

Čtvrťáci na startu přírodovědné tratě

 
Rozdělování do skupin

Rozdělování do skupin

 
Dílna 5. tříd - tvoříme Zemi

Dílna 5. tříd - tvoříme Zemi

 
Dílna 5. tříd - tvoříme Zemi

Dílna 5. tříd - tvoříme Zemi

 
Dílna 5. tříd - Zelená planeta Země

Dílna 5. tříd - Zelená planeta Země

 
Dílna 5. tříd - Zelená planeta Země

Dílna 5. tříd - Zelená planeta Země

 
Dílna 5. tříd - Zelená planeta Země

Dílna 5. tříd - Zelená planeta Země

 
Dílna 5. tříd - Země, domov živočichů

Dílna 5. tříd - Země, domov živočichů

 
Dílna 5. tříd - Země, domov živočichů

Dílna 5. tříd - Země, domov živočichů

 
Dílna 5. tříd - Země, domov živočichů

Dílna 5. tříd - Země, domov živočichů

 
Dílna 5. tříd - kvíz

Dílna 5. tříd - kvíz

 
Důležité pokyny

Důležité pokyny

 
Lavice nám nechybí

Lavice nám nechybí

 
Obejdeme se i bez židliček

Obejdeme se i bez židliček

 
Dáme hlavy dohromady

Dáme hlavy dohromady

 
Překonávání klády

Překonávání klády

 
Smůla se na stavění domečku bude hodit

Smůla se na stavění domečku bude hodit

 
Náš domeček

Náš domeček

 
Tohle je naše práce

Tohle je naše práce

 
Další tým žáků se svou stavbou

Další tým žáků se svou stavbou

 
Svačina v přírodě chutná ze všeho nejlépe

Svačina v přírodě chutná ze všeho nejlépe

 
 
Vytvořeno 20.5.2011 18:35:13 | přečteno 2330x | Alena Bednářová