Absolventské práce 2011/2012 - přehled témat

Absolventské práce

Témata absolventských prací pro školní rok 2011/2012. Zapisujte se na nástěnce v přízemí u rozvrhů. Při výběru témat Vám přeji hodně štěstí!

Témata absolventských prací – rok 2011/2012

 

1) Sport and bealthy lifestyle

2) Music

3) The Blue Planet

4) English-speaking Country

5) Holidays, traditions and cystome

(the Czech Republic X the USA, the UK)

6) The cuisine in English-speaking countries

7)  Statistika a její využití (vlastní statistické šetření na libovolné téma)

8) Spotřeba energií, vody v domácnosti, vliv na hospodaření domácnosti, kde se dá ušetřit - návrhy (finanční gramotnost)

9) Historické události ve vzpomínkách rodinných příslušníků

10) Významná historická osobnost

(ne Hitler a jemu podobní)

11) Světové konflikty po roce 1945

(Vietnam, Korea, Jugoslávie…)

12) Mayský kalendář - konec světa 2012

13) Historie odívání, módy a její významní tvůrci

14) Významné osobnosti vědy, techniky a informačních technologií

15) Reklama a její vliv na nás

16) Státní svátky

(historie, jejich význam)

17) Porovnání filmové a literární verze díla

18) Můj oblíbený autor

19) Významný světový spisovatel

20) Světem křížem krážem

( ne státy, ale oblasti, př.: příklad Bibione, Provance…)

21) Globální problémy

( Terorismus, živelné pohromy, hladomor, války, nedostatek vody...)

22) Toulky ČR – Praha ne

23) Nástroj, na který hraji  ( historie, způsob hry, v čem je specifičnost či náročnost, praktická ukázka, slavní hudebníci )

24) Osobnost Antonína Dvořáka – výročí v roce 2011  ( představení osobnosti a jeho  díla, které letošní akce souvisí s letošním výročím, světoznámost skladatele )

25) Celebrity – vzestup a pád ( průřez kariérou slavné osobnosti od úspěchů až k pádu, destrukce osobnosti…)

26) Tanec jako svébytný druh umění – lidový tanec s podtitulem : „Slovácko sa nesúdí aneb jak o Slovácku súdím já“ ( taneční tradice, kroje, kroky…)

27) Opera versus muzikál ( představení a porovnání obou žánrů, příklady, ukázka, porovnání dvojího zpracovaní jedné předlohy – př. Rusalka, vlastní zhodnocení )

28) Druhy hudebních soutěží ( charakteristika, úroveň, organizace, zákulisí ( Superstar, Doremi, Zlatý slavík, Československo má Talent… )

29) Hudba a literatura ( literární díla, která byla zhudebněna, uvést autora a skladatele, porovnat zpracování, ukázka…) př. K.J. Erben Vodník – A. Dvořák  Vodník

30) Frakce ropy, výrobky

31) Jezdectví

32) Poruchy příjmu potravy – anorexie

33) Památné stromy

34) Člověk a jeho vztah k zvířatům – testování týrání…

35) Lakros

36) Kopaná

37) Sportovní vzor dnešní mládeže

38) Taneční styl dnešní mládeže

39) "Chytré" telefony

40) OS Android

41) iOS

42) Cloudové služby

43) Facebook vs. Google+

44) Vesmírná tělesa ohrožující Zemi

45) Vesmírné stanice

46)  Raketoplány

47) Plýtvání elektrickou energií ve škole

Vytvořeno 27.10.2011 18:08:40 - aktualizováno 27.10.2011 18:18:27 | přečteno 1903x | Jiří Riedl