Termíny obhajob absolventských prací

IMG 4701

 Ve dnech 4. až 6. června odpadá odpolední výuka.

 Obhajoba trvá cca 20 minut.

pondělí
sborovna
čas jméno konzultant oponent AJ/ třetí
14,00 - 14,20 Polenová Gra Ří He
14,20 - 14,40 Malinovský Ří Stř He
14,40 - 15,00 Petráš Ří Stř He
15,10 - 15,30 Michalec Stř Ří He
15,30 - 15,50 Honsová Ull He Ju
učebna F
čas jméno konzultant oponent AJ/ třetí
14,00 - 14,20 Matiášková Ull Vit Rie
14,20 - 14,40 Šimánková Ull Vit Jur
14,40 - 15,00 Lacina Rie Bíl Vit
15,10 - 15,30 Páchová Net Bíl Vit
15,30 - 15,50 Doležalová Bíl Rie Vit
15,50 - 16,10 Varvařovská Bíl Net Vit
úterý
sborovna
čas jméno konzultant oponent AJ/ třetí
13,00 - 13,20 Hejdánková Ouh Vej Ull
13,20 - 13,40 Blatná Rie Ouh Ull
13,40 - 14,00 Ingeduldová Ouh Him Ull
14,10 - 14,30 Beznosková Ouh Ull Rie
14,50 - 15,10 Pekárek Hur Jir Ull
učebna F
čas jméno konzultant oponent AJ/ třetí
13,00 - 13,20 Janoušek Jir He Hur
13,20 - 13,40 Blažek Vej Jir He
13,40 - 14,00 Yarema Hur Jir He
14,10 - 14,30 Filip Jur Jir He
14,30- 14,50 Sedlák Hur Hu He
učebna Pc
čas jméno konzultant oponent AJ/ třetí
13,00 - 13,20 Fauknerová Rie Him No
13,20 - 13,40 Žembová Bíl Him No
13,40 - 14,00 Čudlý No Hu Jur
14,10 - 14,30 Popková Him Hu No
14,30 - 14,50 Princová Rie Him No
14,50 - 15,10 Toman Jur No Rie
15,10 - 15,30 Tran Jur No Rie
středa
učebna F
čas jméno konzultant oponent AJ/ třetí
14,00 - 14,20 Spěváková No Hu Rie
14,20 - 14,40 Hrychová Rie Vej No
14,40 - 15,00 Koukal Rie Vej No
sborovna
čas jméno konzultant oponent AJ/ třetí
14,00 - 14,20 Gazdová Gra Vit Vej
14,20 - 14,40 Lochová Hu Vit Gra
14,40 - 15,00 Preclíková Gra Vit Hu

Kritéria hodnocení:

1) za každý kalendářní den pozdního odevzdání strhnout  1 bod

2) opsaná práce nebude připuštěna k obhajobě

 

Kritéria pro absolventskou práci – konzultant

1. Minimálně 4 strany A4 ve složce 1 bod

2. Pravidelná spolupráce s konzultantem, dodržení termínu odevzdání 2 body

3. Respektování doporučení konzultanta 1 bod

4. Propojení alespoň dvou oborů lidské činnosti (předmětů) 1 bod

5. Obsah práce je věcně správný 1 bod

6. Nápaditost a originalita 1 bod

7. Více zdrojů informací (dva je minimum) 1 bod

8. Gramatická a stylistická úroveň 3 body

9. Estetická úroveň 1 bod

CELKEM 12 bodů

 

Kritéria pro absolventskou práci - oponent

1. Minimálně 4 strany A4 ve složce 1 bod

2. Propojení alespoň dvou oborů lidské činnosti (předmětů) 1 bod

3. Obsah práce je věcně správný 1 bod

4. Nápaditost a originalita 1 bod

5. Více zdrojů informací (dva je minimum) 1 bod

6. Gramatická a stylistická úroveň 3 body

7. Estetická úroveň 1 bod

CELKEM 9 bodů

 

Zhodnocení úrovně cizojazyčné části učitelem cizího jazyka 5 bodů

 

Kritéria pro absolventskou práci – obhajoba

1. Žák rozumí své práci, je v obraze, orientuje se v tématu a odpovídá na položené otázky, umí argumentovat 8 bodů

2. Cizojazyčná část 4 body

3. Image 2 body

4. Demonstrace 4 body

5. Srozumitelný a plynulý projev 4 body

6. Sdělí, co ho zaujalo a co by chtěl zdůraznit 4 body

7. Podíl vlastních myšlenek a vizí 4 body

8.Zhodnotí svoji práci 4 body

CELKEM 34 body

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

60 – 51 VYNIKAJÍCÍ

50 - 40 VELMI DOBRÉ

39– 25 VYHOVUJÍCÍ

24 – 0 NEUSPĚL

Vytvořeno 24.5.2012 13:26:31 - aktualizováno 24.5.2012 14:00:03 | přečteno 1422x | Jiří Riedl