Projektové vyučování na 2. stupni ZŠ

Vycházka za památnými stromy

Ve středu dne 19.10.2011 proběhne celoškolní projektový den. V současné době si žáci dle svého zájmu vybírají pracovní dílny. Nabídka je bohatá.

Také v letošním školním roce 2011/12 uskutečníme celoškolní projektové dny zaměřené na všechna průřezová témata RVP ( např. Enviromentální výchova, Mediální výchova, Multikulturní  výchova a další ).

Nabízené dílny:

1. Muzikantská dílna  - vytváření vlastních písní, doprovod na hudební nástroje, óda na stromy.

2. Dílna neverbálního divadla - výuka pantomimy a etud.

3. K soutoku Berounky s Vltavou -  chemický rozbor vody.

4. Návštěva Národní galerie  - sbírky moderního umění.

5. The Taming of the Shreu - návštěva divadla v anglickém jazyce.

6. Expedice do Prokopského údolí - terénní  program v přírodní rezervaci.

7. Návštěva sběrného dvora v Praze - recyklace a třídička odpadu.

8. Exkurze do cementárny Radotín - seznámení s provozem.

9. Návštěva vojenského muzea v Kbelích.

O tom, jak vše proběhlo vás budeme opět na stránkách školy informovat.

Z minulých projektů

Beseda s lesníkem

Beseda s lesníkem

 
Dílna tvůrčího psaní

Dílna tvůrčího psaní

 
Výtvarná dílna

Výtvarná dílna

 
 
Vytvořeno 11.10.2011 11:04:25 | přečteno 2056x | Marie Ouhledová