Projektový den ve třetích třídách – Vítání jara

Jaro, autor: rg1024

Třetí třídy pracovaly společně. Již den předem se děti rozdělily do tří skupin – mohly si vybrat z literárně – dramatické dílny, pozorování ptáků u Berounky, pozorování rostlin na zahrádkách v Radotíně.

 

Přečtěte si postřehy od dětí.

Na projektový den jsme se neučili, protože jsme zkoumali různé věci a hráli hry. Mohli jsme se rozdělit do skupiny, kde se zkoumaly květiny, pak kde se pozorovali ptáci a kde se hrály různé hry a vymýšlely básničky. Ve květinách jsme se dívali na pořad o květinách a pozorovali je. Šli jsme koupit kytky do květinářství a pak jsme je sázeli. Taky jsme seli řeřichu, aby nám vyrostla. Pak jsme květiny kreslili a popisovali. V ptácích se taky dívali na pořad a pozorovali ptáky a pak o nich dělali společný plakát. V dramaťáku se hrály hry a taky hodně psali. Projektový den se mi moc líbil.

Lenka Štěpánová  3.A

Ve středu 21.března 2012 (v první jarní den) měly třetí třídy projektový den na téma „Jarní probouzení“. Rozdělili jsme se na tři skupinky. První šla pozorovat ptáky s Jiřinkou (mezi nimi jsem byl i já), druhá skupinka šla s paní učitelkou Dášou hledat jarní kytičky a třetí šla s paní učitelkou Vendulou na literárně dramatický kroužek.

My, kteří jsme byli s Jiřinkou pozorovat ptáky, jsme nejdřív z počítače poslouchali ptačí štěbetání a pak jsme šli k Berounce nakrmit kachny. Potom jsme pokračovali dál podél řeky směrem na Černošice. Cestou jsme kupodivu nevyplašili a viděli vrabce, hrdličky, kosa s kosicí, sýkorku a taky straku, která měla něco třpytivého v zobáku. Viděli jsme také hodně ptačích krmítek a slyšeli jsme strakapouda.

Když jsme se vrátili do školy, Jiřinka nám promítla film s ptáčky v krmítku, a pak jsme si ještě vytvořili plakát, na který jsme namalovali ptáčky, které jsme dnes viděli a zhodnotili celkovou práci.

Projektový den „Jarní probouzení“ byl pro mě hezký a zajímavý.

Jan Lukavský 3.A

Dne 21. března 2012 měly třetí třídy projektový den. Přišli jsme do školy a šli jsme do tříd podle skupin, do kterých jsme se rozdělili den předem. Já jsem byla v „rostlinách“, s paní učitelkou Dášou, která nám o rostlinách vyprávěla, to bylo super. Šli jsme ne obchůzku po radotínských zahrádkách, viděli jsme hodně rostlin i květin. Na konci procházky jsme se zastavili v zahradnictví a koupili pro každou třídu narcisky a petrklíč. Ve škole jsme pak narcisky i petrklíč přesadili do květináčů, Dáša nám dala ještě cibulky tulipánů, které jsme dali také do toho květináče. Pak jsme zaseli do mokré vaty řeřichu, kterou, až vyroste, dáme na chleba a sníme. Pak jsme dělali infomační plakáty o tom, co roste na zahrádkách na jaře.

Na konec projektového dne se sešly všechny tři skupiny v jedné třídě a ukázaly si navzájem svoje práce.

Ten den byl bezva. Kateřina Vopálková 3.A

Projekt o jaru – jako první jsme šli do počítačové učebny a pustili jsme si několik filmů o květinách. Pak jsme šli na procházku a dívali se na květiny, které rostly na zahrádkách tady v Radotíně. Ve škole jsme pak udělali dvojice, trojice nebo čtveřice a malovali jsme louku – byla jsem ve dvojici s Viki. Namalovali jsme několik květin a zjišťovali jsme o nich informace. Mezi tím jsme také zasadili kytky, které jsme koupili v zahradnictví, do květináče – zasadili jsme narcis, petrklíč a cibulky tulipánů.

Valča 3.C

Já byl v ptácích. Šli jsme ven a pozorovali jsme a poslouchali jsme ptáky. Viděli jsme spoustu druhů a našli jsme také vajíčka. Šli jsme kolem Berounky. Kuba Horák 3.C

Projekt mě bavil. Byl o jaru. Já s Mírou jsme byli zástupci z USA. Byla to sranda. Byl jsem ve 3.D na literárně – dramatické dílně. Práce byla lehká. Míra 3.C

Postřehy od paních učitelek

Literárně dramatická dílna

V této dílně jsme pracovali na tématu Jaro. Brainstorming nám pomohl ujasnit si, co se na jaře děje v přírodě a jaký to má vliv na lidi. Z těchto informací pak vycházela další práce, chystal se totiž mezinárodní kongres o jaru, kde se měli sejít odborníci a znalci jara v ČR (i když jsou třeba ze zahraničí). Dvojice si vybraly zemi, kterou budou zastupovat a snažily se o ní zjistit nějaké základní informace, dále pak pracovaly na slohové práci s názvem Klady a zápory jara v ČR, zamýšlely se nad tím, co dobrého jaro přináší a jestli je vůbec něco, co by se na jaru někomu nemuselo líbit. Dobrovolně mohly dvojice připojit i vlastní báseň o jaru. Pak svoje práce přednesly na kongresu, kde samozřejmě i zveřejnily, jaký stát zastupují.

Tři dvojice s "největším přínosem" získaly sladkou odměnu. Vendula Matrasová

Pozorování ptáků u Berounky

Vypravili jsme se k Berounce jako „lovci“ zvuků a obrázků ptáků. Protože jsme se chovali tiše, slyšeli hodně ptačího zpěvu – jen těžko jsme rozeznávali, který zpěvák zrovna zpíval – jasně jsme rozeznali jen datla – nebo to byl snad strakapoud? Za to jsme viděli a vyfotili kachny, straky, vrabce, holuby, hrdličky, sýkorky, kosy a kosice. Pozorovali jsme i hnízda, která si ptáci dělají opravdu všude – například v nově udělaném zateplení tělocvičny.

Ve třídě jsme se pak dívali na filmy o ptácích a znovu jsme poslouchali ptačí zpěv – tentokrát jsme vždy věděli, který ptáček zpívá – byl na obrázku.

Na závěr každý z nás nakreslil jednoho ptáka, kterého dne viděl nebo slyšel. Nalepili jsme je na velký papír, vznikl hezky barevný plakát o ptácích z našeho okolí. Také jsme společně vypracovali jednoduchý test, který shrnoval naší dnešní práci.

Jiřina Lindnerová

Projektový den 2012

2012 03 21 10 57 50

2012 03 21 10 57 50

 
2012 03 21 11 20 54

2012 03 21 11 20 54

 
2012 03 21 11 24 06

2012 03 21 11 24 06

 
2012 03 21 11 31 08

2012 03 21 11 31 08

 
2012 03 21 11 21 04

2012 03 21 11 21 04

 
2012 03 21 11 32 32

2012 03 21 11 32 32

 
2012 03 21 11 29 08

2012 03 21 11 29 08

 
 
Vytvořeno 29.3.2012 7:20:27 - aktualizováno 29.3.2012 19:22:56 | přečteno 2058x | Jiřina Lindnerová