Ukliďme Radotín

Žáci 4. a 5. tříd se stali součástí projektu Clean Up the World.

UKLIĎME RADOTÍN

TROCHA HISTORIE

Prvopočátek celé akce byl celoživotní sen australského stavitele lodí a jachtaře lana Kiernana obeplout svět. V roce 1986 podnikl na jachtě cestu kolem světa. Během celé plavby byl však šokován, když viděl, čím vším jsou moře znečištěná a zaneřáděná. Po svém návratu domů se spojil se svými přáteli a společně vyčistili 270 km mořského pobřeží. Stalo se to 8.ledna 1989. Další rok se rozšířila kampaň po celé Austrálii a poté do dalších zemí. Myšlenka Clean Up the World byla na světě.  Koordinátorem kampaně pro Českou republiku je Český svaz ochránců přírody.

Více informací na www.cleanuptheworld.org.

 

Žáci ze Základní školy Praha - Radotín se dne 25.10.2011 zapojili do celosvětové kampaně Clean Up the World. Tato akce se stala součástí projektového dne 4. a 5. tříd. Do akce se zapojilo celkem 6 tříd, tedy více než 150 žáků.

Každá třída dostala mapku se zakreslenou lokalitou, určenou k uklízení. Rukavice a pytle pak byly rozdány při samotném sběru. Šli jsme směrem od školy do středu Radotína a žáci plnili pytle s takovou rychlostí, že jsme se daleko nedostali. Snad nejtěžším úkolem do slova a do písmene bylo naplněné pytle odtáhnout zpět do školy. Má třída  měla veliké štěstí, neboť jsme narazili na auto, které sváží komunální odpad a díky laskavému přístupu pracovníků svozu se nám podařilo pytle naložit a odvést přímo z terénu. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat. Mé poděkování patří také paní učitelkám a všem žákům, kteří se na tomto sběru podíleli a Městskému úřadu Radotín, který zajistil odvoz sesbíraného odpadu.

Na jaře bychom rádi oslovili širší veřejnost a věříme, že ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody budeme moci zapojit do úklidových prací i žáky vyšších tříd.

Závěrem bych ráda napsala, že po celou dobu příprav a i během celé akce jsem měla pocit, že to má opravdu smysl.

Mgr. Marketa Lukášová, paní učitelka 5.C

 

 

 

Vytvořeno 31.10.2011 19:12:10 | přečteno 1490x | mlukasova