Absolventské práce 2012/2013 - přehled témat

Absolventské práce 2012 (26)

Témata absolventských prací pro školní rok 2012/2013. Zapisujte se na nástěnce u počítačové učebny. Na jedno téma se přihlásí maximálně dva žáci.

Při výběru témat Vám přeji hodně štěstí!

Témata absolventských prací – rok 2012/2013

1) Sport and bealthy lifestyle

2) Music

3) The Blue Planet

4) English-speaking Country

5) Holidays, traditions and cystome

(the Czech Republic X the USA, the UK)

6) The cuisine in English-speaking countries

7)  Statistika a její využití (vlastní statistické šetření na libovolné téma)

8) Mozart – génius či šílenec? - Pavlačková

9) Historické události ve vzpomínkách rodinných příslušníků  - Romanová

10) Významná historická osobnost - Štěpánová

(ne Hitler a jemu podobní)

11) Světové konflikty po roce 1945 - Korea, Afganistán, Jugoslávie

12)  Titanic -  Talábová

13) Co dělám ve svém volném čase? Skauting, SDH  - Kofroňová, Hajnerová

14) Národní parky USA - Pauková

15) Reklama a její vliv na nás

16) Státní svátky -historie, jejich význam

17) Porovnání filmové a literární verze díla

18) Můj oblíbený autor

19) Významný světový spisovatel

20) Světem křížem krážem

( ne státy, ale oblasti, př.: příklad Bibione, Provance…)

21) Globální problémy

( Terorismus, živelné pohromy, hladomor, války, nedostatek vody...)

22) Toulky ČR – Praha ne

23) Nástroj, na který hraji  ( historie, způsob hry, v čem je specifičnost či náročnost, praktická ukázka, slavní hudebníci )

24) Osobnost Ludwiga van Beethovena – ( představení osobnosti a jeho  díla, které letošní akce souvisí s letošním výročím, světoznámost skladatele )

25) Celebrity – vzestup a pád (průřez kariérou slavné osobnosti od úspěchů až k pádu, destrukce osobnosti…)

26) Tanec jako svébytný druh umění - Stárková

27) Opera versus muzikál ( představení a porovnání obou žánrů, příklady, ukázka, porovnání dvojího zpracovaní jedné předlohy – př. Rusalka, vlastní zhodnocení )

28) Druhy hudebních soutěží ( charakteristika, úroveň, organizace, zákulisí ( Superstar, Doremi, Zlatý slavík, Československo má Talent… )

29) Národní divadlo ( vznik, výzdoba, hudební skladatelé, souvislosti let 1883/2013)

30) Alkaloidy

31) Tvrdé drogy

32) Drogy na hraně zákona - Král

33) Historie čajů

34) Lékařské objevy (od pološamanských po dnešní vědeckou úroveň)

35) Chov a výcvik koně

36) Člověk mění a chrání svět (ekologie)

37) Historie odívání, významní módní návrháři  -  Hroníková

38) Dílo a jeho tvůrce, příklady z architektury, sochařství, malířství, fotografie a nových médií

39) "Chytré" telefony

40) Android

41) iOS

42) Cloudové služby

43) Sociální sítě - Facebook, Twitter, Google+

44) Náboženská hnutí, sekty  - Amaieva

45) Historie a předpokládaný vývoj kosmonautiky

46)  Paranormální jevy – přírodní jevy, které zatím fyzika nedokáže vysvětlit

47) Graffiti  - kulturně sociální jev nebo vandalství?

48) Kostel – místo rozjímání a modlitby, kde se setkáváme s výtvarným uměním

49) Český dramatik – život a dílo českého umělce – praktická ukázka jeho divadelní hry ve spolupráci Dv

50) Divadlo – místo výtvarného umění i zábavy a společenských setkávání

51) Kluby hrající ligu mistrů - Petr

52) Gambrinus liga

53) Golf -  Exnerová

54) Olympiáda

55) Auto + motokros – Šamonil, Lengenyová

56) Sluneční elektrárna na ZŠ Praha-Radotín – Historie jejího vybudování. Princip činnosti. Výkon. Statistické vyhodnocení získané el.energie v průběhu roku, srovnání s klasickými typy elektráren, výhody a nevýhody jejího

provozu atd.

57) Mezinárodní vesmírná stanice ISS - Historie jejího vybudování. Technické parametry. Význam, výzkumy, pobyty astronautů. Možnosti jejího sledování ze Země. Fotografie a videozáběry z paluby atd.

58) Nejkrásnější komety konce 20. a začátku 21. Století - Kometa – co je to vlastně za těleso. Rozdělení komet. Objevování komet v historii a dnes. Kometa Hyakutake, kometa Hale-Bopp, kometa Lovejoy, případně další, aktuálně pozorovatelné komety.

59) Záhady a krásy čísel a práce s nimi - Palindromická čísla, Fibonacciho čísla. Zajímavosti a různé nestandardní úlohy, magické čtverce apod.

Vytvořeno 2.11.2012 7:56:39 | přečteno 6267x | Jiří Riedl