Zajímavá akce na Vyšehradě

eva03

Dne 21. 9. 2012 jsme se zúčastnili v plném počtu senzační akce na
Vyšehradě.
Sami posuďte z reakcí dětí, jak se akce vydařila.

žáci V.C 


Mise Vyšehrad

Dne 21. 9. jsme se v 7:40 sešli na nádraží a v 7:59 jsme jeli vlakem a pak i metrem na stanici metra Vyšehrad. Odtud jsme šli pěšky až na Vyšehrad. Tam jsme si odložili batohy a vysvětlili nám cíl a pravidla Mise Vyšehrad. Cílem bylo najít prázdný erb a 6 atributů (to byly ty části toho erbu). Jedna skupina už první získala za to, že její člen zodpověděl na to, jak se ty části erbů jmenují (to byly ty atributy). Rozdělili jsme se do 5 týmů a každý tým dostal svoje barevné šátky. Každý tým měl svoji barvu šátku, my jsme měli žlutou. Náš první úkol byl proplížit se do archivu se šátkem přes oči. Tam jsme měli hledat papír, kde bylo napsáno, čí hmatatelný důkaz hledáme a co to má být. Také jsme tam našli mapu, podle které jsme našli truhlu, ve které měl být ten hmatatelný důkaz. Jenomže Libušiny šaty tam nebyly, takže Libuše zřejmě neexistovala. Jedna skupina, která pátrala po koruně Vratislava II., tam našla další (2.) atribut. Poté jsme šli na národní hřbitov. Dostali jsme papír, na kterém byl znázorněn jeden hrob. My jsme měli najít hrob Boženy Němcové a napsat o ní na papír různé informace. Potom jsme měli poznat, o které osobnosti ostatní týmy mluví. Nakonec to skončilo tak, že měly všechny týmy 1 bod, a tak byla kontrolní otázka. Tu jsem odpověděl jako první, a tak jsme získali další atribut (to už byl 3. z 6). Potom jsme šli ke kostelu sv. Petra a Pavla a měli jsme si každý tým vymyslet přání Vratislavovi II. Když jsme měli vymyšleno, šli jsme dovnitř a každý tým řekl Vratislavovi své přání. Vratislav si pak vybral nejhezčí přání a tomu týmu předal svůj 4. atribut. Pak jsme procházeli kasematami a přitom jsme bojovali proti nepřátelům. Když jsme slyšeli „Francouzi!!!“, museli jsme se přitisknout ke zdi a zhasnout baterky. Když se ozvalo „Švédové!!!“, museli jsme si kleknout a boxovat před sebe rukama. A když průvodce zavolal „Husité!!!“, museli jsme co nejhlasitěji zařvat. Během cesty jsme našli 5. atribut. Došli jsme až do místnosti, kde byly originály soch z Karlova mostu. Našli jsme tam také poslední atribut a erb. Naskládali jsme do něj všechny atributy a postupně se celá místnost rozsvítila. A tím jsme dokončili misi Vyšehrad. Nasvačili jsme se a jeli jsme domů.

Tomáš Veselý


Mise Vyšehrad

Budu Vám vyprávět o jedné z nejlepších akcí, které jsem kdy zažil. A ta akce se jmenuje Mise Vyšehrad.

Ráno jsme vyjeli v 7.50. Jeli jsme vlakem a metrem. Když jsme vystoupili z metra, tak jsme měli chvíli čas, a proto jsme si šli hrát na hřiště. Když jsme si dohráli, tak jsme šli do STARÉHO PURKRABSTVÍ. Poté, co jsme se usadili, k nám přijel na koloběžce KOLEGA BADATEL. To byl takový hodně milý chlapík. Ten kolega badatel nám vysvětlil pravidla této mise. Cílem mise bylo najít ERB a šest atributů. První atribut jsme dostali hned na začátku, když jsme se rozdělili do skupin. Druhý atribut byla koruna krále VRATISLAVA I. A ten atribut jsme získali tak, že jsme zjistili, který z těchto osobností byl skutečný. Byl to právě VRATISLAV I. Třetí atribut jsme našli na SLAVÍNĚ (to je pomník), který se nachází na NÁRODNÍM HŘBITOVĚ. Tím atributem byla biskupská berla. Ten atribut získá ta skupina, která uhodne nejvíc otázek a ty otázky byly podobně jako tato: Narodil jsem se 27. 9. 1879 a v roce 1890 jsem dostal Nobelovu cenu… Nejvíce otázek jsme uhádli my, a proto jsme šli hledat ATRIBUT a samozřejmě jsme ho našli. Čtvrtý atribut dostala ta skupina, která vymyslela nejlepší přání pro krále Vratislava v kostele SV. PETRA a PAVLA. Vyhrála to ZELENÁ SKUPINA a za zvuku fanfár obdrželi čtvrtý atribut. Poté jsme šli k CIHELNÉ BRÁNĚ, kde jsme se připravovali k bitvě proti husitům, švédům a francouzům. Celý boj se odehrával v KASEMATÁCH (chodby ve zdech). Když jsme všechny tři vojska pobili, tak jsme ve střílně našli pátý atribut. Poslední, tady šestý atribut, jsme našli v středověkém sálu GORLICE, kde jsou uloženy pravé sochy z Karlova mostu. Právě za jednou sochou jsme našli i ERB. Nakonec, když jsme všechny atributy správně nasadili, tak se rozsvítil celý GORLICKÝ SÁL. Tímto vyprávění o skvělé akci MISI VYŠEHRAD končí.

Šimon Bačovský


Vyšehrad

eva03

eva03

 
eva01

eva01

 
eva02

eva02

 
 
Vytvořeno 12.10.2012 13:51:05 | přečteno 1642x | Jaroslav Jurásek