Harmonogram absolventských prací 2013/2014

Obhajoby 2013 (20)

do 18. 10. schůzky oborových komisí, zveřejnění témat
do 1. 11. stanovení oponenta
do 25. 4. odevzdání práce
26. 5. - 29. 5. obhajoby
konec června absolventský večer

Žák prokazuje: samostatnost, systematičnost, schopnost vyhledávat informace, uvědomovat si souvislosti – integrovat, syntetizovat, napsat úvahu, esteticky vyjádřit (literárně, výtvarně, hudebně, dramaticky, vlastní grafická úprava), vyjádřit se k tématu v cizím jazyce, část zpracovat elektronicky.

požadavky k obsahu:

- vlastní úvaha

- výtah alespoň ze dvou zdrojů (lit., internet, ústní – nutné co nejpřesněji určit, citovat, odkázat na konkr. webovou stránku apod.)

- estetické vyjádření (viz výše)

- cizojazyčná část (např. popis vyobrazení, souhrn, komentář apod.)

- elektronické zpracování


kritéria hodnocení:

- vlastní teze, obsah vlastních myšlenek

- věcná správnost

- spojení více oborů

- využití více inf. zdrojů

- nápaditost a originalita

- estetická úroveň

- splnění všech součástí (viz výše)

- gramatická a stylistická úroveň (+ přesnost citací, budou-li)

- shrnutí v cizím jazyce

rozsah:

- min 4 str. vlastního textu (úvahy) na A4, font 12, řádkování jednoduché

Vytvořeno 4.9.2013 12:17:07 - aktualizováno 18.10.2013 10:03:22 | přečteno 1217x | Jiří Riedl