Petice - školní družina

 

Vážení rodiče,

v letošním školním roce byla naplněna kapacita školní družiny a 17 žáků třetích ročníků využívá služeb kroužku družina, který byl otevřen na základě žádosti rodičů (po jednání na jaře 2013). Pro příští školní rok již nemusí kapacita školní družiny stačit, proto jsem 5.11.2013 podal žádost na Hygienickou stanici hl. m. Prahy o navýšení kapacity školní družiny o 50 dětí. Zároveň jsem tuto žádost poslal zřizovateli, abych získal i jeho souhlas.

Po získání souhlasu obou institucí bude podána žádost na MŠMT o změnu zápisu rozhodnutí ve školském rejstříku z důvodu navýšení kapacity školní družiny na naší škole.

Pokud MŠMT vyřídí naši žádost kladně, budeme moci od září 2014 podle zájmu a pravidel o přijímání dětí do školní družiny otevřít další 2 oddělení v budově II. stupně.

V případě, že MŠMT naši žádost zamítne, budeme ve spolupráci se zřizovatelem hledat možnosti k zabezpečení Vašich dětí po skončení vyučování.

Zdeněk Stříhavka

 
Vytvořeno 15.11.2013 14:17:26 | přečteno 2971x | Mgr. Zdeněk Stříhavka