Přírodní rezervace Klapice

Klapice (1)
Dne 8.10 jsme měli projektový den. Měli jsme sraz v 8:30 u Koruny. Poté, co jsme se všichni sešli, jsme vyrazili nahoru na Klapici. Menší výšlap nečekaně unavil několik lidí. Po tomto kopečku už to byla téměř rovinka na Klapici. Cesta byla příjemná, lesem jsme po cestě (červené) došli na Klapici, zde jsme se však nezdržovali a šli jsme dál, směrem na Černošice. Cesta rychle ubíhala, až jsme narazili na prudkou cestu dolů. S trochou opatrnosti to všichni sešli bez jakéhokoliv zranění. Myšlenka, že by jsme se tudy museli vracet některé asi děsila. Po silnici jsme došli do Černošic, kde jsme si dali pauzu v cukrárně u Hájka. V 11:00 jsme se vydali k řece a podél ní jsme šli směrem do Radotína. Kolem 12:15 jsme došli ke škole, kde byla ukončena akce.

Informace o přírodní rezervaci Klapici:
- Byla vyhlášena 6.listopadu 1946
- Nachází se mezi Radotínem a Kosoří
- Rezervace se nachází na území chráněné krajinné oblasti Český kras a přírodního parku Radotínsko - Chuchelský háj
- Na prudkých jihozápadních svazích můžeme nalézt malé plochy skalních stepí
- Oblast geologicky spadá do severovýchodního křídla Barrandienu. Podloží tvoří vápence a vápenaté břidlice
- Na území se vyskytuje řada vzácných druhů jako např. třemdava bílá, len žlutý, kruštík tmavočervený, bělozářka liliovitá a lilie zlatohlavá.
- Vrchol Klapice je 345 metrů n. m.

Marek Styblík, 9. B

Ráno jsme se sešli v 8:30 U koruny poté jsme vyšli. Nejdříve jsme šli k lesu a tam jsme se měli zastavit. Poté jsme vyšli po červené do kopce. V lese to bylo pěkné. Když jsme přišli na rozcestí tak jsme se dali doleva. Šli jsme pořád rovně  dokud jsme nedošli ke hřbitovu kde jsme měli zastavit. Když jsme přešli silnici tak jsme šli lesní pěšinkou. Poté jsme se vydali kolem ohrady koňů a tam dokonce koně byli. Došli jsme k takovým kládám kde jsme se zastavili. Tam jsme se napili a šli dál. Šli jsme dál až na další rozcestí a tam jsme se dali doleva. Poté jsme šli lesní pěšinkou. Došli jsme na silnici kde jsme se dali k nádraží. Zastavili jsme se v cukrárně Hájek a Hájková. A šli jsme k vodě, kolem které jsme šli až do Radotína. Došli jsme do Radotína a tam jsme mohli jít domů.

Šli jsme cestou přes kopec jménem Klapice. Moc se mi tam les líbil i přes to, že všude na cestě bylo bahno.

Pavel Srch, 6. B

Vytvořeno 16.10.2014 10:15:46 | přečteno 1203x | Jiří Riedl