Mikroklima okolí školy

obr 1

Závěrečná zpráva z projektu

„Mikroklima okolí školy“

V letošním školním roce jsme se my, žáci 7. ročníku ZŠ Radotín, zapojili do projektu „ Mikroklima okolí naší školy“, který připravilo Ekocentrum Koniklec za podpory Ministerstva životního prostředí, Českého svazu ochránců přírody a Hlavního města Prahy pro žáky pražských ZŠ.

Projekt byl zaměřen na vytipování problémů životního prostředí v městské části, kde škola sídlí. Naším úkolem bylo poznat, analyzovat a navrhnout řešení k problémům ovzduší, vody a zeleně  v okolí  naší školy.

1.

Ovzduší

Při zkoumání prašnosti ovzduší jsme zjistili na hlavní světelné křižovatce v Radotíně značnou prašnost. Prach se stává velkým problémem. Prach je produkován spalovacími procesy-automobilové dopravy. Zjistili jsme, že v dopoledních hodinách je tato křižovatka poměrně zatížená.

Např. z celkového počtu 313 vozidel bylo (během jedné hodiny)

 -64% osobních aut s jednou osobou

 -11% aut s dvěma osobami

 -4% aut s třemi osobami

 -20% nákladních aut

 -1% autobusů

Doporučení z hlediska dopravy:

1. Poskytnout více školních autobusů pro žáky v Radotíně a okolí, které by přijížděly ke školám. Omezí se tak ranní zácpy aut u škol. Omezí se tak prašnost.

2.

Přítomnost škodlivin v ovzduší můžeme rozpoznat pomocí některých druhů- označujeme ji jako bioindikátory=Zaměřili jsme se na lišejníky, citlivé na čistotu ovzduší. V okolí školy dále u Berounky se vyskytuje poměrně dost druhů lišejníků, což znamená, že v okolí řeky je čisto, ale neznamená to, že se životní prostředí nemůže zhoršit.

 

 

 

Doporučujeme:

· Nerozšiřovat industriální zóny (oblast škol a okolí sportovního areálu)

· Vysazovat zde hodně zeleně (okolí Berounky, sportovního areálu)

· Nerozšiřovat zde silnice a dopravu (asfalt, beton) nechat zde minimálně tolik přírodního prostoru jako je nyní

3.

 

Dále jsme měřili teplotu a vlhkost vzduchu. Měřili jsme vlhkoměrem- a to hned na několika místech v Radotíně. Srovnávali jsme teplotu a vlhkost asfaltového povrchu, betonu a travnatého povrchu. Zjistili jsme, že nejideálnější  parametry měl travnatý povrch. Zeleň zvlhčuje a ochlazuje prostředí. Zadržuje vodu v období sucha. Má kladný vliv na naši psychiku.

Doporučujeme:

 

Zachování současné zeleně a dále rozšiřování zeleně, travnatých porostů a výsadbu stromů v rámci Radotína.

4.

 

Jako poslední jsme se zajímali o vodu v řece Berounce a v Radotínském potoce. Zjistili jsme, že voda v řece Berounce se neshoduje s vodou z Radotínského potoka. Zjištěná hodnota Ph potoka byla mírně kyselá. Radotínský potok je kyselejší než Berounka, ale žije tam více bioindikátorů, tedy živočichů, kteří dokazují, že okolí Berounky je čisté. Usoudili jsme, že by bylo vhodné neházet do Berounky odpad a dbát na životní prostředí a okolí Berounky.

Závěrem:

Netradiční výuku mimo školní lavice nám umožnily paní učitelka Nová a paní učitelka Ouhledová. Netradiční výuka nás bavila. Získali jsme nejen obecné znalosti o životním prostředí, které ho ovlivňují, ale i konkrétní stav v okolí naší školy. Jsme rádi, že v našich zjištěních  převažovaly ty kladné. Přáli bychom si, aby zastupitelé městské části Praha 5 -Radotín využili tyto podklady a informace jako podklad k dalšímu rozvoji obce.

Za žáky 7.ročníku ZŠ Radotín zpracovaly: Lenka Štěpánová

Kateřina Vopálková

V Radotíně dne 28.6.2016

Více o projektu:

http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/

maruska

obr 2

obr 2

 
obr 1

obr 1

 
 
Vytvořeno 29.6.2016 13:00:57 - aktualizováno 1.9.2016 12:47:18 | přečteno 708x | mhecht