Zápis do 1. tříd

Další krásné dárky

Vážení rodiče, zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2016/17 se bude konat dne 3. února v budově 1. stupně od 14.00 hod. do 18.00 hod. Vezměte si, prosím,  s sebou rodný list dítěte
a doklad o trvalém bydlišti v Praze-Radotíně.. Formuláře k zápisu si, prosím, vyplňte předem (Žádost o přijetí do 1. třídy a Zápisní list). Oba dokumenty najdete na našich webových
stránkách (www.skola-radotin.cz) ve složce Dokumenty, formuláře. Do prvních tříd budou  přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v Praze-Radotíně.

Těšíme se na vás.

Vytvořeno 6.1.2016 11:50:57 | přečteno 1493x | Jaroslav Jurásek