Šablony II. Základní škola Praha - Radotín

plakát A3


Naše škola opět úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), když se zapojila se do šablon II pro hlavní
město Prahu (Výzva č. 02_18_064 – Šablony II – pro hlavní město Praha). Realizace projektu
„Šablony II Základní škola Praha - Radotín“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012034) bude probíhat
dva roky, a to od 1. února 2019 do 31. ledna 2021. Celkově je pro naši školu připravena alokace až
2 079 568,00 Kč dotační podpory.
Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Realizace projektu
pomůže škole při vzdělávání žáků a to možností personálního posílení o školního psychologa a
školního speciálního pedagoga. V neposlední řadě budou v rámci projektu organizována doučování
pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

Vytvořeno 3.10.2019 8:55:15 | přečteno 679x | Jaroslav Jurásek