Šablony III. Základní škola Praha - Radotín

Naše škola opět úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), když se zapojila do šablon III pro hlavní město Prahu (Výzva č. 02_20_081 – Šablony III – pro hlavní město Praha). Realizace projektu „Šablony III Základní škola Praha - Radotín“ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019237) bude probíhat dva roky, a to od 1. února 2021 do 31. ledna 2023. Celkově je pro naši školu připravena alokace až 1 467 636,00 Kč dotační podpory. Cílem projektu je podpořit rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí žáků v různých oblastech/tématech, jako je například polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání anebo podpora podnikavosti kreativity a logického myšlení anebo také podpora kariérového poradenství. Realizace projektu pomůže škole při vzdělávání žáků a to možností personálního posílení o školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Dále je v rámci realizace projektu naplánována tandemová výuka, jejíž cílem je prohloubit spolupráci učitelů základních škol s ostatními pedagogickými pracovníky a budoucími pedagogy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí v různých vzdělávacích oblastech a oborech školního kurikula . Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. V neposlední řadě budou v rámci projektu organizována doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.


Vytvořeno 29.7.2021 15:25:49 | přečteno 375x | Jaroslav Jurásek