Šablony IV Základní škola Praha – Radotín

Logo šablony


Šablony IV Základní škola Praha – Radotín

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006358Základní škola Praha – Radotín se zapojuje do nového Operačního programu Jan Amos Komenský (MŠMT), Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I prostřednictvím projektu Šablony IV Základní škola Praha – Radotín. Jak už název napovídá, Základní škola Praha – Radotín má za sebou úspěšnou realizaci tří projektů, které byly financovány ze šablon MŠMT. Dotační podpora ze šablon je ve škole využívána již od roku 2017. Stávající projekt je určen pro časové období 1. 2. 2023 – 31. 12. 2025. Nově je do realizace projektu zapojena také Školní družina. Celková požadovaná částka dotace je 5 865 294 Kč.

Výdaje budou využity na personální aktivity: školní speciální pedagog a školní psycholog. Dále jsou naplánované aktivity zaměřené na: Podporu žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ, Odborně zaměřené tematické a komunikativní setkávání v ZŠ, Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ, Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ a Inovativní vzdělávání pracovníků ve vzdělávání.

Školní družina využije podporu pro: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, Spolupráci pracovníků ve vzdělávání a pro Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Realizace projektu přispěje k vyšší atraktivitě školy.


Vytvořeno 6.4.2023 17:01:19 | přečteno 164x | Jaroslav Jurásek