Pravidla přijímání do ZŠ a ŠD

Vzhledem k omezené kapacitě naší školy budou od školního roku 2019/20 platit následující pravidla přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ a pravidla přijímání dětí do ŠD  

Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku Základní školy Praha - Radotín platná od 14.12.2018

  • trvalé bydliště zákonného zástupce (rodiče) a dítěte v Radotí
  • kapacita třídy s programem Začít spolu je 25 žáků. Pokud bude přihlášen větší počet, než je kapacita jednéídy a menší než 44 (2 třídy s minimálním počtem žáků 22), rozhodne se o umístění losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy, zástupce ředitele a zástupce Rady školy. Děti, které nebudou losem vybrány do třídy s programem Začít spolu, budou zařazeny do klasickéídy.

Pravidla pro přijímání dětí do školní družiny Základní školy Praha - Radotín, platná od 12.12.2018

Kapacita ŠD je 265 žáků.

  • přednost mají žáci 1. a 2. roční 
  • doplnění do kapacity ŠD žáci 3. roční

Do školní družiny nebude přijato dítě, jehož matka je na mateřské dovolené, či v domácnosti.

Výše úhrady za školní družinu činí 300,- Kč / měsíc.

Mgr. Jiří Kovařík
ředitel školy


Vytvořeno 21.9.2012 12:05:22 - aktualizováno 2.4.2014 9:43:36 | přečteno 10870x | Mgr. Zdeněk Stříhavka