Výroční zpráva prevence za šk. r. 2009/2010

Výroční zpráva prevence rizikového chování za šk. rok 2009/10

Základní škola Praha - Radotín, Loučanská 1112/3

1) Školní minimální program rizikového chování

Podle školního preventivního programu sociálně patologických jevů se začalo pracovat

v jednotlivých třídách v září 2009 a skončilo v červnu 2010.

Program byl realizován ve všech 24 třídách (v 9 ročnících), absolvovalo jej tedy 537 žáků.

Proběhl ve všech ročnících v celkovém počtu vyučovacích hodin, z toho na 1. stupni  299 hodin, na 2. stupni 163 hodin.

2) „Můj zdravý život bez drog VI - VII“

Jako nadstavba našeho MPPP probíhá již 7. rokem program „Zdravé město Praha“, který vyhlašuje pro školy formou grantů Magistrát hl. m. Prahy. Realizovalo jej o. s. FILIA, s lektorkou Jarmilou Honsovou - celkem vyučovacích hodin pro žáky a pedagogy. Program se prolíná vždy dvěma školními roky. V 7. ročnících proběhla beseda s hostem, který prošel drogovou závislostí.

Adaptační kurz 6. ročníkův Dolu u Blatné -  30 hodin.

9. ročníky navštívily psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, pavilon ženských závislostí.

3) Nové styly současné mládeže

Program pro 7. – 9. ročníky – o. s. Společně k bezpečí – Mgr. Martina Kekulová – hodin

4) Seminář pro pedagogy – PhDr. Zdeněk Martínek

Vrstevnický program proti šikaně

5) Policie ČR a Městská policie

Ve všech 1. – 4. ročnících proběhly besedy s Policií České republiky.

Žáci 5. – 9. tříd absolvovali besedy s preventisty Městské policie.

Všechny třídy 1. stupně absolvovaly dopravní výchovu na našem dopravním hřišti.

6) Program Poznáváme život neslyšících

Zúčastnily se 4. – 6. ročníky.

7)  Běh naděje

9. rokem jsme pořádali tradiční sportovně – humanitární akci Běh naděje, které se zúčastnilo

561 dětí z naší a okolních škol.

8) Besedy – Příběhy bezpráví -  s p. J. Stránským a s p. L. Pavlátem

pro 9. ročníky

Ve škole je pro informace žáků zřízena nástěnka, MČ Praha 16 škole platí předplatné časopisu  Prevence, odebíráme časopis Závislost, máme zřízenu schránku důvěry.

Školní metodička se pravidelně zúčastňuje setkání školních metodiků Prahy 5, které pořádá Pedagogicko-psychologická poradna P5.

Nadále pokračuje spolupráce s obvodním metodikem prevence p. Dagmar Součkovou,

Městskou policií Prahy 16 a se sociálním odborem MÚ Prahy 16.

Školní minimální program rizikového chování byl ve školním roce 2009/10 na naší škole splněn.

V Radotíně dne 24. 6. 2010 Ilona Valešová, školní metodik

Pozn. – vodní dýmky v čajovně Tygr

- 2 z chování – alkohol na školním výletě

- Podávání alkoholu v restauraci Klondajk

Vytvořeno 19.9.2012 11:18:32 | přečteno 1389x | Jaroslav Jurásek