Příběhy bezpráví 2009

Příběhy bezpráví holocaust

Při hledání vhodného hosta pro letošní ročník Příběhů bezpráví, který je věnován holocaustu, jsem nejprve oslovil paní Olgu Sommerovou, režisérku filmu Sedm světel. Potěšila mne její blesková, i když negativní odpověď. Přestože by velmi ráda pobesedovat s našimi deváťáky přišla, musela se pro velké pracovní vytížení omluvit. K odpovědi mi však připojila i několik informací o hlavních hrdinkách tohoto dokumentu, o šesti statečných ženách, které přežili holocaust. Jejich pohnuté životní příběhy plné bolesti, ale i naděje a optimismu, jsou zde díky paní Sommerové opravdu vynikajícím způsobem zpracovány.

Na žáky 9. ročníku, kterým je tato akce u nás ve škole každoročně určena, film Sedm světel opravdu silně zapůsobil. Holocaust, toto smutné téma našich i světových dějin, jim pak po projekci pomohl více pochopit a přiblížit v souvislostech host opravdu vzácný a milý, ředitel Židovského muzea v Praze, pan Leo Pavlát. Nepoučoval, nekritizoval. Spíše velmi výstižně vysvětloval osudy židovského národa v kontextu dějin, trpělivě a moudře odpovídal na dotazy a společně se žáky se zamýšlel mimo jiné nad otázkami spravedlnosti v životě člověka. Proč vůbec lidstvo dopustilo takové hrůzy? Kde zůstala spravedlnost? Proč nebyli všichni viníci dopadeni a za své hrůzné činy potrestáni? Ve zhruba hodinovém setkání pan Pavlát také připomněl a vyzdvihl obrovskou sílu a motivaci k životu, která byla u všech výše uvedených žen patrná. Bylo zřejmé, že společným pojítkem pro většinu z nich byla skutečnost, že jim v nezapomenutelně kruté etapě jejich života pomohla hudba. Dávala jim na chvíli zapomenout na nejtěžší chvíle a posilovala jejich duševní sílu, když je na chvíli změnila z ponížených obětí války ve vzdělané a tvůrčí jedince, kterými ve skutečnosti byly. Poukázal také na svědectví jedné z nich, která i po tolika letech s citlivým svědomím vzpomíná na sebraný kousek chleba pro dítě jako na krádež.... V závěru celého našeho dopoledního setkání pak zazněla slova, která kéž si dokážeme všichni nosit stále v srdci a naplňovat je: aby každý člověk v každé době a každé životní situaci zůstal člověkem.

Příběhy bezpráví 2009

Přivítání hosta

Přivítání hosta

 
Soustředění deváťáci při filmu

Soustředění deváťáci při filmu

 
Živě na ČT 24

Živě na ČT 24

 
Pan učitel dějepisu

Pan učitel dějepisu

 
Leo Pavlát při besedě

Leo Pavlát při besedě

 
Bylo se na co ptát

Bylo se na co ptát

 
S koordinátorkou projektu Kateřinou Saparovou

S koordinátorkou projektu Kateřinou Saparovou

 
Poděkování a loučení

Poděkování a loučení

 
...a kytička pro paní učitelku

...a kytička pro paní učitelku

 
 
Vytvořeno 17.11.2009 11:30:27 | přečteno 2313x | Michael Jirsa