ZŠ Radotín zapojena do projektu Rozumíme penězům

RP logo

Letos na jaře se naše škola připojila k projektu Rozumíme penězům, který je zaměřený na finanční vzdělávání pro učitele a žáky základní školy.

Realizátorem tohoto projektu je občanské sdružení AISIS, které pořádá pro dva pedagogy z každé zapojené školy odborný kurz, a to v celkové délce osmdesát hodin. Na něm učitelé ve fiktivních modelových domácnostech řeší nejrůznější problémy tak jako v reálném životě. Ve spolupráci s ostatními kolegy z různých škol (kdy jeden představuje maminku, druhý zase například čtyřletého syna) sestavují rozpočet své domácnosti, dále pak například kupují nové auto, plánují dovolenou apod.

Při absolvování tohoto kurzu získávají učitelé materiály pro výuku finanční gramotnosti v podobě kompletní metodiky a souboru pracovních listů pro žáky. S těmito materiály právě na kurzu učitelé pracují, aby své zkušenosti mohli pak využít při práci ve škole se svými žáky. Velice cennou zkušeností pro školící se učitele je i setkávání s odborníky ze světa financí, kteří jsou připraveni odpovídat na nejrůznější otázky z této oblasti.

V letošním školním roce počítáme s rozjetím tohoto projektu v osmých třídách při hodinách matematiky, občanské a rodinné výchovy a v celodopoledních blocích. Žáci se tak budou zajímavou a jistě i zábavnou formou učit zodpovědně hospodařit s penězi, získávat nové poznatky a připravovat se tím na budoucí život tak, aby je nepotkaly zbytečné problémy, které vznikají často z nevědomosti či naivnosti člověka, ale aby naopak dokázali jednou se svými financemi správně zacházet ke prospěchu svému i svých nejbližších.

Vytvořeno 30.11.2011 7:36:19 | přečteno 1415x | Michael Jirsa