Návrat dětí do škol od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,
od 12. dubna 2021 začíná rotační výuka 1. stupně.

Časový rozpis nástupu dětí do školy:
12. dubna v 8.00 hodin přijdou do školy tyto třídy: 1.A, 1.B, 3.C,3.D, 4.C a 5.D.
12. dubna v 8.30 přijdou: 1.C, 2.A, 2.B, 3.B, a 4.D.
19. dubna v 8.00 hodin přijdou: 1.D, 2.D, 4.A, 4.B, 4.E a 5.B
19. dubna v 8.30 přijdou: 2.C, 3.A, 5.A a 5. C.

Testování žáků - kompletní info, materiály a FAQ naleznete na testovani.edu.cz:

Před zahájením výuky proběhne testování žáků. Testování bude probíhat ve třídách za dodržení podmínek daných MŠMT. Testování je podmínkou pro prezenční výuku. Pokud s testováním nesouhlasíte, žák je automaticky omluven z prezenční výuky a má nárok na studijní podporu (ne na distanční výuku).
Pokud v pondělním testování zachytíme pozitivního žáka, odchází do vyhrazené místnosti u vrátnice a čeká na vyzvednutí rodičem či pověřenou osobou (prarodič apod.) . Žáky 1. stupně je nutné vyzvednout. TU Vás v následujících dnech osloví pro aktualizaci kontaktů a určení osob, které máme kontaktovat k vyzvednutí žáka.  Pak kontaktujete ošetřujícího lékaře, který vystaví žádanku na PCR test. Případně negativního PCR testu se žák může vrátit do školy k prezenční výuce (potvrzení je nutné dodat škole). V případě pozitivního PCR testu se nastavuje karanténa podle aktuálních opatření.
Pokud zachytíme pozitivního žáka při čtvrtečním testování, odesílá se domů celá třída. Zde je tedy nutné zajistit si vyzvednutí a pravděpodobně i hlídání na čtvrtek i pátek. Pozitivní žák je lékařem odeslán na PCR test a zbytek třídy čeká na jeho výsledek (ze školy nebudou rodiče získávat informaci se jménem testovaného, pouze obecnou informaci o průběhu testování). V případě negativity se třída vrací k prezenčnímu vyučování (pokud bude možné výsledek získat ještě ve čtvrtek - nepravděpodobné), či spíše nejsou nařízena žádná karanténní opatření. V případě pozitivity je pak celá třída umístěna do karantény (lékař či KHS pošle žáky na PCR testy podle aktuálních pravidel).
Testovat se bude AG testy (LEPU RAPID). Instruktážní video k průběhu testování.

Koho se testování netýká?
Testovat se nemusí žáci, kteří v uplynulých 90 dnech prodělali onemocnění Covid 19 - dokládá se potvrzení lékaře, potvrzení pozitivního testu v příslušném datovém rozmezí apod. Antigenní testování 2x týdně lze nahradit PCR testem 1x týdně starým maximálně 48h (ten ale nezajišťuje škola).

Družina:
Družina pojede v systému homogenních skupin po třídách, které se nemohou míchat. Bude zajištěna pro všechny žáky, kteří družinu běžně navštěvují.

Jídelna:                                                                                                                              
Obědy jsou automaticky zajištěny dětem, které mají ten který den prezenční výuku. Žák, který  oběd v tyto dny nechce, si ho musí odhlásit sám.

Ošetřovné:
Nárok na ošetřovné zůstává pro žáky do 10 let a to i střídavě v rámci rotační výuky, případně nabíhá, pokud je žák odeslán domů (např. po čtvrtečním testování). Detailní info naleznete na stránkách MPSV.

Prevence:
V rámci co největší prevence rizika nákazy ve třídách prosíme rodiče, aby neposílali žáky do školy v případě, že se u nich objevují alespoň jeden z následujících příznaků:

zvýšená tělesná teplota
suchý kašel
dušnost
zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
ztráta chuti a čichu
bolest v krku
bolest svalů a kloubů
rýma / ucpaný nos
bolest hlavyJiří Kovařík
ředitel
Základní škola Praha - Radotín

Vytvořeno 8.4.2021 11:47:49 | přečteno 731x | Jaroslav Jurásek