Organizace provozu školní jídelny od 30.11. 2020

Z důvodu mimořádných epidemiologických opatření dochází k úpravě organizace vydávání obědů v ŠJ. S ohledem na rozvrh hodin jednotlivých tříd je výdej organizován takto:

Pondělí a středa -  3. třídy - 11. 00 hod. - 11.30 hod. se svými vyučujícími

2. třídy - 11.10. hod. - 11.40 hod. se svým vyučujícím a vychovatelem

1. třídy -  11.50. hod - 12.20 hod. se svým vyučujícím a vychovatelem

4. třídy -  11.50. hod. - 12,.20 hod. se svým vyučujícím

Úterý, čtvrtek a pátek - 3. třídy - 11.00 hod. - 11.30 hod

4. třídy - 11.10 hod. - 11.40 hod.

1. třídy - 11.50.hod. - 12.20 hod.

2. třídy - 11.50 hod. - 12.20 hod.

5. ročníky, 2. stupeň + studenti gymnázia od 13.00 hod. - 14.00 hod.

Při omezené kapacitě jídelny je třeba dbát na příslušná hygienická opatření, která se týkají především určitého počtu strávníků v jídelně během výdeje obědů a dále nošení roušek, které se snímají pouze při konzumaci. Jídelna dále nabízí vydávání stravy přes okénko do vlastního jídlonosiče.

S poděkováním za pochopení ŠJ a ZŠ


Vytvořeno 27.11.2020 14:01:21 | přečteno 412x | Jaroslav Jurásek