Opatření platná od 1.9.2021

Testování žáků:


Testování proběhne ve třech dnech, tedy 1., 6. a 9. září. Testovat se bude ATG testy. Žáci všech ročníků, mimo 1. ročníku, se testují 1. září hned po příchodu do školy ve třídě, žáci 1. ročníku se testují až 2. září.

Testování bude probíhat ve třídách za dodržení podmínek daných MŠMT. Testování jepodmínkou pro prezenční výuku.

Netestují se žáci, kteří mají alespoň 14 dní po ukončeném očkování (prokáže třídnímu učiteli certifikátem v aplikaci Tečka nebo papírovým), jsou ve lhůtě do 180 dnů od prodělaného onemocnění (dokládá se potvrzením o pozitivním testu či prohlášením lékaře) nebo ti, kteří se prokáží výsledkem testu z odběrového centra či od lékaře (PCR nebo ATG – ne samotesty provedené doma). Pokud v den nástupu nebude žák schopen výše uvedené doložit, testuje se jako ostatní žáci.

Pokud při testování zachytíme pozitivního žáka, odchází do vyhrazené místnosti a čeká na vyzvednutí rodičem či pověřenou osobou (prarodič apod.) Pak kontaktujete ošetřujícího lékaře, který vystaví žádanku na PCR test. Případně negativního PCR testu se žák může vrátit do školy k prezenční výuce (potvrzení je nutné dodat škole). V případě pozitivního PCR testu se nastavuje karanténa podle aktuálních opatření. Všechna karanténní opatření vyhlašuje výhradně KHS.

Odmítnutí testování:

Pokud s testováním nesouhlasíte, žák je i tak přítomen na výuce, ale vztahuje se na něj celá řada razantních opatření (musí nosit respirátor po celý den, nesmí se účastnit všech aktivit, musí být usazen o samotě apod.). Jelikož je test maximálně podobný těm, které už žáci znají a jelikož jsme za dobu testování nezaznamenali žádný problém, apelujeme na rodiče, aby variantu netestovat se nevolili.

Návrat ze zahraničí:

Pokud jste se v uplynulých 14 dnech vrátili z rizikové země podle současné klasifikace, vztahuje se na Vás povinná karanténa a dítě nesmí do jejího ukončení přijít do školy. Informaci o takovém příjezdu jsou rodiče škole povinni hlásit automaticky.

Roušky:

Žáci na musí mít na ústech min. zdravotnickou roušku, možno nahradit respirátorem či certifikovanou nano rouškou. Budeme se snažit realizovat vzdělávání co nejvíce venku, jak počasí a kapacity dovolí.

Družina:

Družina funguje v klasickém režimu.

Obědy:

Vydávání obědů ve školní jídelně je beze změny. Připomínáme, že žáci se z důvodu většího dělení skupin mohou v rámci oběda zdržet.

Homogenita skupin:

V rámci homogenity skupin budeme držet systém podobný tomu, který platil na konci minulého školního roku. Tedy ne striktní homogenitu po třídách, ale po logických celcích, které se spolu vyskytují na patře, případně se potkávají na společných hodinách apod.

Prevence:

V rámci co největší prevence rizika nákazy ve třídách prosíme rodiče, aby neposílali žáky do školy v případě, že se u nich objevují následující příznaky:

zvýšená tělesná teplota

suchý kašel

dušnost

zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

ztráta chuti a čichu

bolest v krku

bolest svalů a kloubů

rýma / ucpaný nos

Vytvořeno 30.8.2021 12:04:37 | přečteno 859x | Jaroslav Jurásek