Informace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ředitel Základní školy Praha – Radotín stanovuje tyto pokyny k zápisu:

V pracovních dnech od 25. do 31.3.202 bude v hale budovy 2. stupně (poslední budova po levé straně Loučanské ulice před fotbalovým hřištěm – hlavní vchod přímo pod schody) umístěn stůl, na kterém si můžete v čase mezi 8.00 – 10.00 vyzvednout formuláře k zápisu (pokud nemáte možnost si je stáhnout z webových stránek školy www.skola-radotin.cz ve složce Dokumenty, formuláře). Jedná se o tyto formuláře: ikona souboruŽádost o přijetí do 1. třídy , ikona souboruZápisní list, popř. ikona souboruŽádost o odklad školní docházky – tyto formuláře si vyplňte před odevzdáním při zápisu.

Přístup do haly bude umožněn po jednotlivcích po zazvonění na ředitele, zástupce ředitele, nebo hospodářku školy pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 10.00.

Zápis se uskuteční v pracovních dnech od 6.4. do 12.4.2021.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy, ID schránky ZŠ Radotín: pnsmrg4

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) žádosti posílejte na skola-radotin@seznam.cz

3. poštou (podací razítko musí být 6. – 12.4.2021)

4. osobní podání, které bude probíhat takto: V pracovních dnech od 6. do 12.4.2021 bude v hale budovy 2. stupně umístěna uzamčená schránka na vyplněné formuláře k zápisu a stůl, na kterém v čase mezi 8.00 – 10.00 bude jmenný seznam žáků, kteří dle matriky mají bydliště v Radotíně. Zákonný zástupce vloží formuláře, které budou v jedné obálce do schránky a do seznamu na stole u jména svého dítěte doplní svůj podpis a datum podání formulářů. V případě, že jméno Vašeho dítěte nebude uvedeno v seznamu, doplníte jej do volných polí na konci seznamu.

Každý den vždy v 10.00 budou formuláře ze schránky vyndány a bude jim přiděleno registrační číslo, které bude uvedeno v tabulce při zveřejnění přijatých dětí. Toto číslo bude sděleno zákonným zástupcům sms zprávou na telefonní číslo uvedené v zápisním listu.

Součástí dokumentů bude bydliště zákonného zástupce – kopie obou stran OP (údaje o rodném čísle začerněte)

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Pokud chcete zvolit třídu s programem „Začít spolu“, napište zkratku“ ZAS“ do pravého horního rohu zápisního listu. Pokud nebude na zápisním listu tato zkratka, bude dítě automaticky zařazeno do klasické třídy.

Přístup do haly při zápisu v pracovních dnech od 6. do 12.4.2021 bude umožněn po jednotlivcích po zazvonění na ředitele zástupce ředitele, nebo hospodářku školy pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 10.00.Pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy platná od 14.12.2018.

  • trvalé bydliště zákonného zástupce (rodiče) a dítěte v Radotíně

  • kapacita třídy s programem Začít spolu je 25 žáků. Pokud bude přihlášen větší počet, než je kapacita jedné třídy a menší než 44 (2 třídy s minimálním počtem žáků 22), rozhodne se o umístění losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy, zástupce ředitele a zástupce Rady školy. Děti, které nebudou losem vybrány do třídy s programem Začít spolu, budou zařazeny do klasické třídy.

Rozhodnete-li se požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.V případě potřeby a telefonické konzultace volejte zástupkyni 1. stupně paní Petrtýlovou na 721 865 961Vytvořeno 3.3.2021 9:03:31 - aktualizováno 6.4.2021 10:13:46 | přečteno 1354x | Jaroslav Jurásek