Zápis č. 1 ze dne 12.11.2007

Zápis z jednání školské rady

dne 12.11.2007 v zasedací místnosti EO MÚ

Přítomni:

Mgr. Jaroslava Boháčová

Miloslava Černá

Mgr. Vladimír Kydlíček

Mgr. Ivana Pikalová

Monika Pivoňková

Mgr. Lenka Procházková

Jiří Svítek

Ing. Jaroslav Šindelka

Mgr. Zuzana Vejmelková

Hosté:

Mgr. Roman Král, ředitel školy

Mgr. Miroslav Knotek, místostarosta Prahy 16

V úvodní části jednání seznámil Mgr. Knotek přítomné se stížností rodičů 7.b. na kvalitu výuky a zejména na způsob rozšířené výuky jazyků v této třídě. Celé jednání probíhalo bohužel přímo s vedením MČ, a to bez vědomí školské rady, která by mohla a měla takové stížnosti řešit.

Mgr. Král informoval o novém školním vzdělávacím programu pro první a šestý ročník a o tom, jak a za jakých podmínek ve škole vznikal. O prvních zkušenostech s programem kromě něj pohovořila i Mgr. Vejmelková.

V následující diskuzi měli členové ŠR tyto připomínky:

· Povědomí o školské radě mezi rodiči je minimální, je třeba rozšířit informace na internetu školy - úkol pro předsedu.

· Rodiče i vedení školy požadují nezávislý vchod do družiny, škola je ochotná se na řešení finančně podílet.

· Děti, které nechodí do družiny, musí v jídelně čekat přes celou družinovou skupinu.

Školská rada žádá:

· Stanovisko zřizovatele k úpravě vchodu do družiny

Zapsal: J. Šindelka

Vytvořeno 30.8.2006 20:57:53 | přečteno 2380x | jsindelka