Zápis č. 2 ze dne 10.3.2008

Zápis z jednání školské rady

dne 10.3.2008 v zasedací místnosti MÚ

Přítomni:

Mgr. Jaroslava Boháčová

Miloslava Černá

Mgr. Ivana Pikalová

Monika Pivoňková

Mgr. Lenka Procházková

Jiří Svítek

Ing. Jaroslav Šindelka

Mgr. Zuzana Vejmelková

Hosté:

Mgr. Roman Král, ředitel školy

Proběhla diskuze o stavu školy a jejím obrazu na veřejnosti s těmito závěry:

Požadavek na službu městské policie u přechodu u nádraží byl projednán s městskou policií na jednání rady MČ. V současné době kapacita městské policie nedostačuje na další stanoviště. Prioritní zůstávají přechody u smaltovny, u pizzerie a u mateřské školy.

Předseda ŠR se bude zúčastňovat schůzek ředitele školy se zástupci rodičů před třídními schůzkami.

Mgr. Kydlíček se vzdal činnosti ve školské radě, bude třeba zvolit dalšího zástupce z řad rodičů - bude projednáno na nejbližší schůzce se zástupci rodičů.

Personální obsazení školy považuje zřizovatel i vedení školy již několik let za stabilizované.

Zapsal: J. Šindelka

Vytvořeno 15.4.2008 11:18:10 | přečteno 2175x | jsindelka