Zápis č. 3 ze dne 1.12.2008

Zápis z jednání školské rady dne 1.12.2008 v zasedací místnosti MÚ

Přítomni:

Mgr. Jaroslava Boháčová

Miloslava Černá

Ing. Zdeněk Hradecký

Monika Pivoňková

Mgr. Lenka Procházková

Jiří Svítek

Ing. Jaroslav Šindelka

Mgr. Zuzana Vejmelková

Hosté:

Mgr. Roman Král, ředitel školy

Mgr. Miroslav Knotek, místostarosta MČ Praha 16

V návaznosti na různá předchozí jednání proběhla diskuze o stavu školní jídelny. Mgr. Knotek seznámil přítomné s dohodou zřizovatele s vedoucí školní jídelny a vedením školy o připravovaných organizačních úpravách v jídelně pro zlepšení průchodnosti. Bylo dohodnuto, že předseda ŠR bude kontaktovat vedoucí školní jídelny pro vyjasnění způsobu účtování obědů.

Školská rada schválila výroční zprávu školy.

Předseda školské rady se zúčastnil schůzky zástupců rodičů s ředitelem školy dne 5.11.2008, na které proběhla doplňovací volba zástupce ŠR z řad rodičů. Byl zvolen Ing. Zdeněk Hradecký.

Vzhledem k tomu, že 1.1.2009 skončí mandát i ostatním členům školské rady, zorganizuje v lednu na pokyn zřizovatele ředitel školy volbu zástupců z řad pedagogů a rodičů na další tříleté volební období. Volba rodičů proběhne na schůzce s ředitelem školy dne 7.1.2009 za účasti předsedy ŠR.

Zapsal: J. Šindelka

Vytvořeno 10.3.2009 8:10:45 - aktualizováno 10.3.2009 8:12:02 | přečteno 2443x | jsindelka