Zápis č. 4 ze dne 9.3.2009

Zápis z jednání školské rady dne 9.3.2009 v zasedací místnosti MÚ

Přítomni:

Mgr. Jaroslava Boháčová

Miloslava Černá

Ivana Hanová

Ing. Zdeněk Hradecký

Mgr. Lenka Procházková

Jiří Svítek

Ing. Jaroslav Šindelka

Mgr. Zuzana Vejmelková

Hosté:

Ch. Severová - vedoucí školní jídelny se zástupkyní

Program:

1/ Situace ve šk. jídelně: Proběhla diskuze o stavu školní jídelny. Vedoucí jídelny informovala o probíhajících úpravách /vchodové dveře, šatny atd./ směřujících k lepší průchodnosti ve špičkách. Zodpověděla řadu dotazů ohledně provádění dozoru /nyní dozoruje osobně, v případě konfliktů řeší/ a účtování obědů. Předseda ŠR rovněž informoval o svých poznatcích z návštěvy v jídelně. Bylo dohodnuto: školní jídelna doplní na svých webových stránkách možné způsoby placení, odhlašování a vyúčtování obědů, změní také způsob odkládání táců a instaluje nové moderní čipovací zařízení - to vše cca do konce dubna.

2/ Problematika množství učeb. pomůcek - vysvětleno přítomnými členy pedagogického sboru.

3/ Mobily ve škole - nová pravidla jsou součástí nového školního řádu.

4/ Školská rada bude v novém volebním období od 1.1.2009 pracovat v tomto složení:

Dne 26.11.2008 byli rozhodnutím rady místního zastupitelstva jmenováni zástupci zřizovatele: Miloslava Černá, Mgr. Ivana Pikalová a Ing. Jaroslav Šindelka.

V prosinci 2008 byli zvoleni zástupci pedagogického sboru - Mgr. Jaroslava Boháčová, Mgr. Lenka Procházková a Mgr. Zuzana Vejmelková.

Dne 7.1.2009 byli na schůzce zástupců jednotlivých tříd zvoleni zástupci rodičů - Ivana Hanová, Ing. Zdeněk Hradecký a Jiří Svítek.

Školská rada zvolila svého předsedu a místopředsedu. Předsedou byl zvolen J. Šindelka, místopředsedkyní I. Hanová

5/ Školská rada schválila nový jednací řád - viz příloha.

Zapsal: J.Šindelka

Vytvořeno 21.3.2009 9:39:54 | přečteno 2241x | jsindelka