Zápis č. 5 ze dne 14.10.2009

Zápis z jednání školské rady dne 14.10.2009 v zasedací místnosti MÚ

Přítomni:

Mgr. Jaroslava Boháčová

Ivana Hanová

Ing. Zdeněk Hradecký

Jiří Svítek

Ing. Jaroslav Šindelka

Mgr. Zuzana Vejmelková

Hosté:

Mgr. Zdeněk Střihavka, ředitel školy

Zástupci rodičů a pedagogického sboru přednesli připomínky k situaci v budově školní družiny. Od začátku tohoto školního roku se zvýšil počet tříd a žáků v této budově, takže úzká dlouhá chodba v 1. patře způsobuje organizační problémy při pohybu žáků. Školská rada žádá radu MČ, aby zvážila možnosti řešení této situace např. vybudováním druhého východu na opačném konci chodby.

Školská rada projednala inspekční zprávu z května 2009.

Školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy za rok 2008/09.

Proběhla diskuze o stavu pedagogického sboru a o možnostech obnovit činnost školního psychologa.

Zapsal: J. Šindelka

Vytvořeno 6.11.2009 12:36:21 | přečteno 1882x | jsindelka