Zápis č. 6 ze dne 3.5.2010

Zápis z jednání školské rady dne 3.5.2010 v zasedací místnosti MÚ

Přítomni:

Mgr. Jaroslava Boháčová

Ivana Hanová

Ing. Zdeněk Hradecký

Mgr. Lenka Procházková

Jiří Svítek

Ing. Jaroslav Šindelka

Mgr. Zuzana Vejmelková

Hosté:

Mgr. Zdeněk Střihavka, ředitel školy

Ředitel školy seznámil přítomné s přidělenými granty a s některými závažnými kázeňskými problémy z poslední doby. Následující diskuze se věnovala reakci rodičů a možnostem, které škola má při odstraňování takových problémů.

Dotazy byly na program Začít spolu. Bylo konstatováno, že projekt pokračuje beze změn a se stejnými kompetencemi, jaké má klasická výuka.

Byly projednány další připomínky k obědům ve školní jídelně (kvalita, přídavky, nevhodné dezerty a příkrmy, přesolování atd.). ŠR žádá zřizovatele o zvážení možnosti vytvořit stravovací komisi, která by stravování sledovala.

Zapsal

Šindelka

Vytvořeno 31.5.2010 16:49:32 | přečteno 2168x | jsindelka