Zápis č. 8 ze dne 17.9.2012


Datum: 17.9.2012 v 17.00 hod.

Místo: sborovna II.stupně

Přítomni: členové š.r.a hosté – p.Hanová/předsedkyně/, p.Procházková, p.Vejmělková, p.Knotek, p.Šindelka, p.Boháčová, p.Baráková, p.Střihavka

Omluveni: p.Hájek/místopředseda/, p.Studená

______________________________________________________________

PROGRAM:

1/ Schválení Výroční zprávy za školní rok 2011/2012 a Školního a klasifikačního řádu Základní školy Praha-Radotín:

- Členové šk.rady byli řádně předem seznámeni se zněním a celkovým obsahem Výroční zprávy a Školního řádu.

Došlo ke schválení všemi členy. Nepřítomný místopředseda p.Hájek, zaslal své písemné schválení.

2/ Různé:

2/1 Změna názvu školy

- Od 1.10.2012 dojde ke změně názvu školy v rejstříku a na všech stupních veřejné správy.

- Škola ponese název Základní škola Praha - Radotín a ne pouze ZŠ Loučanská.

2/2 Nově vzniklá školní budova – slavnostní otevření 3.9.2012

- dokončení oprav dveří

2/3 Školní psycholog

- Ředitelem školy Mgr.Zdeňkem Střihavkou byla vysvětlena problematika s nástupem nového šk.psychologa. V současné době škola hledá vhodného kandidáta na tuto pozici.

2/4 Budoucí 1.třídy

- Škola bude v dalším školním roce otevírat maximálně 4 nové první třídy. Při příjmu budou nejprve upřednostňováni obyvatelé Radotína.

2/5 Výuka němčiny v 6.ročníku

- Výuka dalšího jazyka probíhá v 6.ročnících ve všech školách ČR.Tato výuka má pokračující návaznost i v dalších ročnících, pokud je o ní dostatečný zájem. Výběr jazyka je věcí dané školy.


Dne 17.9.2012 v ZŠ Praha-Radotín

Zapsala: Ivana Hanová

Vytvořeno 11.10.2012 8:18:16 | přečteno 1510x | Jaroslav Jurásek