Zápis se schůze Rady školy ze dne 22.9.2015

Přítomni: Mgr. Miroslav Knotek, Ing. Jaroslav Šindelka, Simona Baráková, Mgr. Zděněk Stříhavka, Mgr. Jaroslava Boháčová, Mgr. Zuzana Vejmelková, Mgr. Lenka Procházková, Ivana Hánová, Lenka Studená

Omluveni: Ing. Jiří Hájek

1) Předsedkyně Rady školy přivítala všechny zúčastněné.

 2) Předsedkyně oznámila ukončení činnosti v Radě školy pana Hájka. V lednu budou na schůzi Zástupců tříd osloveni rodiče, kdo by měl zájem doplnit naše řady.

3) Na programu schůze bylo projednání Školního a klasifikačního řádu ZŠ Praha – Radotín. Ke změně došlo v bodě 1.3. a 2.1. Změny i řád přijaty bez připomínek. Předsedkyně vznesla dotaz za rodiče ohledně rozvrhu, kdy po sobě následují hodiny aj, nj a čj. Ředitel podal vysvětlení, že vzhledem k úvazkům a počtu učitelů na škole, není možné vyhovět všem doporučením na skladbu rozvrhu ve všech třídách a pokud to příští školní rok umožní, dojde k vylepšení.

4) Dalším bodem k projednání byla Výroční zpráva školy za rok šk. rok 2014/15 – bez připomínek.

5) Ředitel školy nás seznámil s rozšířením školy – kapacitně i o možnosti přístavby s tím spojené. Škola má v září 2015 celkem 744 žáků, kapacita školy je 780 žáků. Škola žádá o navýšení kapacity na 900 žáků (o 4 třídy). Žádost je podána již druhým rokem, situace by se měla vyřešit tak, aby zamýšlená plánovaná přístavba školy byla k provozu v roce 2017. Jinak bude muset škola řešit nárůst dětí zrušením stávajících odborných učeben a školního klubu.

6)Škola vyšla vstříc potřebě cizinců a v odpoledních hodinách probíhá výuka češtiny pro cizince.

Zapsala: Lenka Studená

Vytvořeno 16.10.2015 8:19:16 | přečteno 692x | Jaroslav Jurásek