Zápis z konání školské rady konané dne 22. 4. 2021

Zápis z konání školské rady, Základní škola Praha – Radotín, Loučanská 1112/3, Praha 16 - Radotín

konané dne 22. 4. 2021 v budově ZŠ od 16,30 hod


Přítomni:

Za zřizovatele: Bc. Simona Baráková, Mgr. Miroslav Knotek, Mgr. Jakub Mareš

Za pedagogický sbor: Mgr. Iva Petrtýlová, Mgr. Zuzana Vejmelková, Mgr. Lenka Procházková

Přizvaný host: Mgr. Jiří Kovařík – ředitel ZŠ Radotín

Za rodiče: Mgr. Alena Slámová, Lenka Studená


Program:

1) Změny ve složení školské rady (dále jen „ŠR“), činnost ŠR, volební řád

- proběhlo odsouhlasení jednacího a volebního řádu všemi členy ŠR

- proběhla volba nového člena ŠR z řad rodičů za paní Hanilcovou, která svoji činnost ve ŠR ukončila koncem roku 2020

- z řad rodičů byla zvolena paní Linda Škardová jako nový člen ŠR

- proběhla diskuze o činnosti ŠR

- předsedkyně ŠR hovořila o potřebě zviditelnění činnosti ŠR


2) Návrat dětí do škol (rotační výuka a její úskalí)

- shrnutí dosavadních zkušeností s testováním (škola postupuje v souladu s pokyny MŠMT), probíhá testování žáků ve třídách.

- děti testování zvládají dobře, nejedná se o testy invazivní

- velké přestávky tráví děti venku. Ve třídách se častěji větrá. Ve třídách je k dispozici desinfekce na ruce, probíhají hygienická opatření tak, aby nedocházelo k šíření nákazy COVID 19.

- rozestupy mezi žáky z různých tříd/skupin

- přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy a její konzumaci

- roušky, respirátory ve třídách


3) Pokračování distanční výuky u žáků 2. stupně

- studijní plán 2. stupně, obhajoby prací, diskuze

Výstupy z diskuze:

- tř. učitelé jsou studentům k dispozici, samozřejmostí jsou individuální konzultace (on-line, osobní konzultace za dodržení hygienických opatření)

- žáci a tř. učitelé se domlouvají individuálně


4) Plán práce do konce šk. roku (poslední ročníky ZŠ jejich podpora, příprava žáků na přijímací zkoušky na SŠ), diskuze

- zástupci za rodiče hovořili o náročnosti souběhu přijímacích zk. na SŠ a zároveň blížící se obhajoby prací

- žáci měli pravidelné konzultace se svým konzultantem práce

- proběhla diskuse nad oporou žáků před přijímacími zk.


Výstup z diskuze:

  • škola se snaží přizpůsobit možnostem žáků

  • učitelé nabízejí průběžně individuální konzultace a podporu, žáci jsou s tímto srozuměni

  • knihovna přizpůsobila svoji činnost otevřením výpůjčního okénkaV Praze dne 22. 4. 2021

Zapsala: Alena Slámová – předsedkyně RŠVytvořeno 15.9.2021 10:14:51 | přečteno 404x | Jaroslav Jurásek