Zápis z Rady školy konané dne 19.9.2016

Program: Schválení nového Školního řádu a Výroční zprávy /a související témata/

Účastníci: Hanová, Studená, Vejmělková, Boháčová, Procházková, Knotek, Střihavka

Program:

1/ Školní řád - schválen beze změn

Změny ve školním řádu pouze v „citacích“ /1.2 Povinnosti žáků/

2/ Výroční zpráva – schválena beze změn

3/ Ostatní :

a) Přístavba školy – zdržení z důvodu zjištění snížené nosnosti a stability podloží – bylo nutno

přezkoumat a najít nová projektová řešení/odlehčení materiálů, ukotvení …/ - dojde

k mírnému prodloužení doby rekonstrukce – provoz školy není a nebude nijak narušen

b) Kapacatní stav – od 1.9. je maximální schválená kapacita školy 900 žáků, schválená již

z loňského roku – reálný stav 774 žálů

c) Plánované další změny – do budoucnosti se kromě dokončení přístavby plánují i další změny -

přístavby, zastřešení atria, znovu zprovoznění funkčních dílen, tak jak tomu bylo na škole

dříve, plánování rozšíření prostor v ZUŠ /výtvarná sekce je stále v prostorách ZŠ a zabírá tak

kapacitu školy/Tyto změny jsou plánovány v souladu s městským úřadem a budou prováděny

v rámci investic do roku 2020/místní akční plán/.

d) Šablony/finanční příspěvky/ - nový systém financování počítá do budoucnosti kromě jiného

s rozdělením financí v ZŠ také na – otevření dílen, školního psychologa, nové počítače,

inkluze/pomůcky/

e) Inkluze – rozbor problematiky spojený s inkluzí – naše škola má větší zatížení v porovnání

s jinými školami v Praze a to i především u cizo-jazyčných žáků – komplikované zařazování

těchto žáků do výuky-absence intenzivní výuky českého jazyka před vstupem do vlastní školní

výuky

4/ Stánek ZŠ na Havelském posvícení – p. Studená a p.Russell zorganizovaly letos prezentaci

pečených výrobků žáků a rodičů v rámci Havelského posvícení. Výtěžek z darů bude věnován na

nákup knih do žákovské knihovny.

V Praze dne 19.9.2016

Zapsala: Ivana Hanová – předsedkyně RŠ 

Vytvořeno 26.9.2016 9:49:49 | přečteno 554x | Jaroslav Jurásek