Zápis z Rady školy konané dne 26.11.2020

konané dne 26.11.2020 v budově ZŠ od 16,30 hod

Přítomni:

Za zřizovatele: Bc. Simona Baráková, Mgr. Jakub Mareš

Za pedagogický sbor: Mgr. Jiří Kovařík, Mgr. Iva Petrtýlová, Mgr. Zuzana Vejmelková,  Mgr. Lenka Procházková

Za rodiče: Michaela Hudecká Hanilcová, Mgr. Alena Slámová, Lenka Studená

Nepřítomen: Mgr. Knotek,

Program:

1/ Změny ve složení školské rady

  • Od 1.3.2020 předsedkyní školské rady zvolena Mgr. Alena Slámová

  • Od 1.9.2020 za pedagogický sbor zvolena Mgr. Iva Petrtýlová

  • Od 1.11.2020 za zřizovatele jmenován Mgr. Jakub Mareš

2/ Výroční zpráva za minulý školní rok

Body Výroční zprávy byly projednány bez připomínek.

3/ Návrh rozpočtu

Panem ředitelem Mgr. Kovaříkem byly představeny jednotlivé body návrhu rozpočtu – odsouhlaseno bez připomínek.

4/ Změna školního řádu v důsledku zařazení distanční výuky

  • Školní řád schválen

Proběhla diskuse všech členů školské rady ke školnímu řádu týkající se distančního vzdělávání a návratu dětí k prezenční výuce.

Výstupem diskuse:

- Při omezené kapacitě jídelny je třeba dbát na příslušná hygienická opatření, která se týkají především určitého počtu strávníků v jídelně během výdeje obědů.

- S ohledem na hygienická opatření je potřeba vytvořit časový harmonogram ve spolupráci se ŠJ tak, aby se netvořily fronty.

- ZŠ osloví ŠJ a domluví se na časovém harmonogramuV Praze dne 30. 11. 2020

Zapsala: Alena Slámová – předsedkyně RŠ

Vytvořeno 21.4.2021 9:33:28 | přečteno 250x | Jaroslav Jurásek