Zápis ze Školské Rady ze dne 11.4.2016

Dne 11.4.2016 v 17.00 hod. se uskutečnila v obvyklých prostorách ZŠ Praha Radotín Školská Rada.

Přítomni: 7 členů ŠR + 1nový

Hosté: ředitel školy Z.Střihavka

Omluven: J.Boháčová

Program:

1/ Schválení nového člena ŠR za rodiče – paní Katka Russell, která má na škole 3 děti.

 P.Russell byla jednomyslně přijata ŠR za nového člena, náhradou za odstupujícího p.Hájka.

2/ Informace o rozšíření kapacity školy – p.Knotek informoval za zřizovatele ŠR o stávající situaci k rozšíření kapacity školy. Projekt je schválen a nyní probíhá výběrové řízení na hl.investora /ministerstvo, fond ,magistrát/.

Náklady: cca ve výši 15 mil.

Kapacita a provedení:  zvýšení o 120 míst /4třídy, 3 kabinety, soc. zázemí – řeší zároveň stávající situaci ve škole na 1.patře/.Provedení je řešeno nástavbou patra nad současnými prostory dílen.

Termín: začátek stavby červen 2016 – dokončení cca podzim 2016

Tato výstavba  návazně  řeší již probíhající koncept změn v celém Radotíně. 

3/ Plánované úpravy ve ŠŘ –

Zákaz používání mobilních telefonů a další IT přístrojů po celou délku pobytu ve škole včetně přestávek

Důvodem k tomuto opatření, které probíhá již na mnoha školách v ČR jsou především patologické jevy spojené s užíváním mobilů /nevyžádaná nátáčení a pouštění na soc.sítích, šikana./ Dále problémy v přirozené komunikaci ve chvílích volna /přestávky/, nesoustředění, bezpečnost /mobil v ruce – nebezpečí úrazu/ a mnoho dalších důvodů.

Vyjímky – v případě nutných komunikací, sdělení rodičům atd. – s povolením třídního nebo právě vyučujícího učitele. 

Schváleno radou školy – jednomyslně

V květnu bude toto rozhodnutí oznámeno zástupcům tříd a od příštího šk.roku zařazeno do Školního Řádu

4/ Ostatní –

4.1 Časy třídních schůzek

p. Russell vznesla dotaz k variabilitě časů třídních schůzek v různých třídách – pro rodiče s více dětmi není možno se zúčastnit všech.

Tento problém nelze technicky jinak vyřešit než jen již fungující  variabilitou, která umožňuje rozdíly v časech TS u 1. a 2. stupně.

4.2 Zlepšení informovanosti rodičů /akce školy/

Požadavek na přehlednější, jednodušší a hlavně kompletní info /nástěnky, tištěné info/ především na WEBU školy.

V Radotíně dne 11.4. 2016

Ivana Hanová

Předsedkyně ŠR 

 
Vytvořeno 2.5.2016 12:06:17 | přečteno 598x | Jaroslav Jurásek