Vzdělávací program


RVP a učební plány ŠVP

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání představuje závazný dokument, který stanovuje východiska, cíle, rozsah učiva a strukturu školního kurikula. Podle tohoto dokumentu školy vytvářejí vlastní vzdělávací program. Podle něj začínají vyučovat nejpozději od 1. září 2007.

12.10.2006 22:54:11 | přečteno 28969x | Mgr. Klára Dočekalová | Celý článek
 

Charakteristika ŠVP

Nelze vychovávat autoritativně a pak očekávat, že se děti budou chovat demokraticky. (Jana Nováčková)

26.9.2006 15:10:52 | přečteno 15217x | Roman Král | Celý článek
 

Profil absolventa

Profil absolventa představuje "cílový stav produktu", jakýsi souhrn stěžejních schopností, dovedností a postojů, od kterých se odvíjí veškerá činnost školy: výstupy z jednotlivých ročníků a předmětů, školní pravidla, samotné učivo, volba metod, celkové klima školy. Vědomí společné vize a společného ideálu je nutným předpokladem a prvním východiskem k efektivní spolupráci, vhodné volbě didaktických postupů, úspěšné komunikaci a konečně i zdravému sociálnímu rozvoji člověka. Na cestě mezi tímto východiskem a konečným stavem leží nemálo překážek a toto přibližování je procesem dlouhodobým. Je přitom nezbytné znát cíl, ale smyslem je již samotná cesta, tedy každodenní setkávání učitelů s žáky a jejich rodiči.

28.9.2006 17:30:45 | přečteno 12058x | Roman Král | Celý článek
 
Vytvořeno 26.9.2006 15:10:03 | přečteno 4986x | tana