Profil absolventa

Profil absolventa představuje "cílový stav produktu", jakýsi souhrn stěžejních schopností, dovedností a postojů, od kterých se odvíjí veškerá činnost školy: výstupy z jednotlivých ročníků a předmětů, školní pravidla, samotné učivo, volba metod, celkové klima školy. Vědomí společné vize a společného ideálu je nutným předpokladem a prvním východiskem k efektivní spolupráci, vhodné volbě didaktických postupů, úspěšné komunikaci a konečně i zdravému sociálnímu rozvoji člověka. Na cestě mezi tímto východiskem a konečným stavem leží nemálo překážek a toto přibližování je procesem dlouhodobým. Je přitom nezbytné znát cíl, ale smyslem je již samotná cesta, tedy každodenní setkávání učitelů s žáky a jejich rodiči.

Profil absolventa - dílna pedagogického sboru, březen 06´

Absolvent Základní školy Praha-Radotín

- je zodpovědný a samostatný, využívá různé zdroje

- asertivně komunikuje a spolupracuje

- aplikuje své znalosti

- umí formulovat své myšlenky, akceptuje názor druhého

- k řešení problému přistupuje aktivně

- vystupuje kultivovaně

- dosáhl maximálního rozvoje všech složek své osobnosti

- ctí kulturní tradice národa (jazyk)

Vytvořeno 28.9.2006 17:30:45 | přečteno 11728x | Roman Král