1. A třída Boba a Bobka : Velikonoce na statku

Velikonoční dekorace.

Chtěli jsme se dozvědět, jak dříve lidé na vesnici slavili Velikonoce a jaké zvyky dodržovali. Vydali jsme se proto asi týden před Velikonocemi na Cífkův statek v Třebízi. Spolu s námi jeli i naši starší spolužáci ze 3.D. Na cestě nás doprovázel průvodce CK K2 Miloš, který se po příjezdu do Třebíze převlékl za postavu Masopusta, seznámil nás s obyvateli  a životem na statku.

Před vstupem na statek nás náš průvodce Masopust poučil o tom, jak se máme chovat, jak správně zdravit a odpovídat na pozdrav. Potom jsme vybrali jednoho siláka, který zabušil na vrata, abychom o sobě dali vědět. Vrata nám otevřel čeledín a krátce za ním vyšel ze dvora i hospodář Janek, který nás přivítal a pozval dál. Udělali jsme jen pár kroků směrem do dvora a už tu byla i Anka, přinesla Morenu a vyprávěla, jak ji s děvčaty chystaly a proč. Před stájemi jsme si prohlédli a vyzkoušeli řehtačky a klapačky a od Masopusta jsme se dozvěděli, proč zastupují o Velikonocích zvony, které uletěly do Říma. Vstup do stájí byl stísněný a tmavý, některým se příliš nechtělo se sklonit a prodírat se úzkým průchodem do neznáma. Klenuté stropy a šero připomínaly jeskyni, iluze byla dokonalá, když Masopust začal vyprávět příběh o pasáčkovi a jeho milé dívce a o pokladu, který našel na Velký pátek. I zde byl v truhle blýskavý poklad a každý z nás si mohl vzít jeden kamínek.

Na dvoře jsme navázáním barevných stužek na březovou větev vytvořili líto - symbol jara, se kterým se vracejí děti do vsi, když vynesou Smrtku. Každý si mohl při navazování stužky myslet nějaké přání, po čase by se mu mělo splnit, pokud ho nikomu neprozradí. Abychom se ohřáli, pozvala nás Anka do stavení a to rovnou do kuchyně. Chtěla se pochlubit velikonočním pečivem, které s hospodyní napekly. Upekly mazance, beránka i jidáše, kousek mazanec jsme dostali i ochutnat. Z kuchyně jsme šli do světnice. Velmi jsme obdivovali kraslice, Anka nám prozradila, z kterých rostlin připravila barvu na jejich obarvení a jakým způsobem je ozdobila. Ale to už se do dveří hrnul čeledín Kuba s pomlázkou, aby Anču vyšvihal a dostal stužku na pomlázku a kraslici. Když si Kuba odbyl koledu, vysvětlil nám, jak z proutků uplést pomlázku.

Na špejcharu jsme se seznámili s panem farářem, který nám vyprávěl, jak slaví Velikonoce křesťané. Také jsme tu prověřili vlastní zručnost - dokončili jsme obrázek beránka nalepením rouna a trávy a z kulatých jidášů jsme pomocí párátek a rozinek vyrobili usměvavá sluníčka. Když jsme na mlatu ve stodole spořádali svačiny, zavedl nás Masopust do komůrky za družebnou bábou. Byla to osoba velmi veselá a hovorná a se smíchem vyprávěla, jaký je na vsi její úkol a jak ho svědomitě plní a jak si všechno, co nesmí zapomenou zapisuje do svého notesu. Když jsme se s ní rozloučili, vydali jsme se na velikonoční jarmark nakoupit dárečky pro radost. Potom jsme se rozloučili s hospodářem a čeledínem, kteří nás došli vyprovodit za vrata, nasedli jsme do autobusu a vraceli se domů. Po cestě domů jsme si v autobuse vyprávěli o svých zážitcích a prostřednictvím kvízu jsme si zopakovali vše, co jsme se o Velikonocích dozvěděli.

Velikonoce 2013 - Cífkův statek

Cífkův statek

Cífkův statek

 
Masopust nám radí, jak se na statku chovat.

Masopust nám radí, jak se na statku chovat.

 
Otevřel nám čeledín Kuba.

Otevřel nám čeledín Kuba.

 
Přišel nás přivítat hospodář.

Přišel nás přivítat hospodář.

 
Vynášení smrtky.

Vynášení smrtky.

 
Smrtka nebo Morena.

Smrtka nebo Morena.

 
Řehtačky a klapačky nahradily zvony.

Řehtačky a klapačky nahradily zvony.

 
Velikonoční dekorace.

Velikonoční dekorace.

 
S panímámou jsme napekly.

S panímámou jsme napekly.

 
Kuk do kuchyně.

Kuk do kuchyně.

 
Anča nabízí mazanec.

Anča nabízí mazanec.

 
Kuchyňské zátiší.

Kuchyňské zátiší.

 
Velikonoční pečivo.

Velikonoční pečivo.

 
Kuchyň 1

Kuchyň 1

 
Kuchyň 2

Kuchyň 2

 
Kuba přišel na koledu.

Kuba přišel na koledu.

 
Srdíčko pro Aničku.

Srdíčko pro Aničku.

 
Přírodní barviva

Přírodní barviva

 
Jak uplést pomlázku.

Jak uplést pomlázku.

 
Nádhera

Nádhera

 
Ve světnici

Ve světnici

 
Vázání líta - Štěpík a Ester.

Vázání líta - Štěpík a Ester.

 
Vázání líta - Max a David.

Vázání líta - Max a David.

 
1. A + 3. D na statku.

1. A + 3. D na statku.

 
Jdeme na špejchar.

Jdeme na špejchar.

 
Velikonoční dobroty.

Velikonoční dobroty.

 
Pan farář vypráví o Velikonocích.

Pan farář vypráví o Velikonocích.

 
Lukáš, Anička a David při výrobě beránka.

Lukáš, Anička a David při výrobě beránka.

 
Vyrábíme.

Vyrábíme.

 
Vojta

Vojta

 
Sluníčka vznikají.

Sluníčka vznikají.

 
Prokop a Aninka

Prokop a Aninka

 
Ještě rozinky...

Ještě rozinky...

 
Eliška, Dan a Vaneska

Eliška, Dan a Vaneska

 
Musíme se posilnit.

Musíme se posilnit.

 
V komůrce u družebné báby.

V komůrce u družebné báby.

 
Družebná bába

Družebná bába

 
Co si račte přát?

Co si račte přát?

 
Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

 
Na dvoře

Na dvoře

 
 
Vytvořeno 8.4.2013 23:50:47 | přečteno 1550x | Lenka Prochazkova