1. A třída Boba a Bobka

V kruhu

Poprvé jsme se sešli 3. září před budovou základní školy. Poznali jsme se snadno, protože kromě rodičů či prarodičů nás doprovázeli naši noví kamarádi - králíci z klobouku Bob a Bobek. V naší třídě je devět holčiček a třináct kluků. Kromě Boba a Bobka nám při poznávání a objevování pomáhají paní učitelka Lenka a asistentka Anička. Naši třídu najdete v budově školní družiny, poznáte ji snadno, příchozí vítají Bob a Bobek.

Každé ráno se scházíme v kruhu, pozdravíme se navzájem, přivítá nás Bob a Bobek, sdělujeme si různé zajímavosti a důležité novinky, z ranní zprávy se dozvíme, co budeme ten den dělat. V prvních týdnech jsme hráli hry se jmény, abychom si zapamatovali jména dětí, které jsme před nástupem do školy neznali.S objevováním jsme začali v naší třídě, s pomocí Boba a Bobka jsme si stanovili pravidla, děti si osvojily některé nové pojmy a zjistily, k čemu budeme využívat pomůcky a vybavení třídy. Po několika dnech jsme se vydali na průzkum budovy školní družiny, zjistili jsme, kolik tříd je kromě nás na budově, navštívili jsme své spolužáky prvňáčky a nakoukli k druhákům. Když už se malí školáci dobře vyznali na naší budově, vypravili jsme se na budovu 1. stupně. Zde jsme si prohlédli tělocvičnu a počítačovou učebnu, nakoukli do kabinetu a sborovny, ukázali jsme si, kde má kancelář paní zástupkyně. Ti, co mají staršího sourozence, nám ukázali, kde je třída, do které chodí. Následující týden jsme se vypravili na podobný průzkum do budovy 2. stupně, Tady děti nejvíce zaujaly vystavené poháry a malby na stěnách.

Nové poznatky a zkušenosti děti využily při práci v prvních centrech aktivit nazvaných "Stali jsme se školáky". Do prvních center se děti ještě nezapisovaly, ale název centra si vylosovaly. V centru Věda a objevy si zahrály hry Ve řídě jsem viděl/a a Ve škole jsem viděl/a a Kimovku se školními pomůckami, pojmenovávaly místnosti ve škole, vybíraly, které vybavení do nich patří a které ne, třídily školní pomůcky. V centru Matematika skládaly početní domina a podle nákresu sestavily stavbu z kostek a následně řadily obrázky, které znázorňovaly,  jak při stavbě postupovaly. V centru Čtení a psaní malí školáci procvičovali a opakovali první písmena, která se naučili, vyhledávali shody a rozdíly v obrázcích se školními pomůckami, hledali v bludišti cesty, které zavedou děti na obrázku do jejich tříd. Ve Výtvarném ateliéru každý namaloval svoji školní aktovku a společně vytvořili plakát se školními pomůckami.

Cílem tématu "Stali jsme se školáky" bylo pracovat s novými pojmy, seznámit se s prací v centrech, naučit se vyplňovat arch sebehodnocení, učit se hodnotit svou práci v závěrečném hodnotícím kruhu, naučit se požádat o radu a pomoc nejen "dospěláky", ale také spolužáky v centru, učit se spolupracovat s ostatními a v případě potřeby podřídit se názoru většiny dětí ve skupině. První krok se všem dětem skvěle vydařil, ale i nadále máme co vylepšovat a zdokonalovat. Držte nám palce, ať se nám to daří tak skvěle jako doposud.


I. A - Třída Boba a Bobka

 Bob a Bobek - naši kamarádi

Bob a Bobek - naši kamarádi

 
První setkání

První setkání

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
Jdeme do třídy.

Jdeme do třídy.

 
Na cestě do třídy

Na cestě do třídy

 
Naše první setkání v kruhu

Naše první setkání v kruhu

 
V kruhu

V kruhu

 
Povídáme si,

Povídáme si,

 
Davídek

Davídek

 
Malujeme aktovku - Max, Kačenka, Sophinka, Vaneska

Malujeme aktovku - Max, Kačenka, Sophinka, Vaneska

 
Klárka a Eliška v akci.

Klárka a Eliška v akci.

 
Snažíme se.

Snažíme se.

 
Soustředění.

Soustředění.

 
Malujeme aktovku - Anička, Danďa.

Malujeme aktovku - Anička, Danďa.

 
Malujeme, tvoříme.

Malujeme, tvoříme.

 
To nám to jde.

To nám to jde.

 
Není to jednoduché.

Není to jednoduché.

 
Tahle tam patří.

Tahle tam patří.

 
Která je ta správná?

Která je ta správná?

 
Víc hlav víc ví.

Víc hlav víc ví.

 
Seznamujeme se.

Seznamujeme se.

 
Ateliér

Ateliér

 
Malujeme školní pomůcky.

Malujeme školní pomůcky.

 
Je to tak?

Je to tak?

 
Rozcvička před psaním.

Rozcvička před psaním.

 
Ještě tohle vybarvím.

Ještě tohle vybarvím.

 
Štěpík, Tedík a jejich dílko.

Štěpík, Tedík a jejich dílko.

 
Dvě Aničky.

Dvě Aničky.

 
\

\"Holčičí Ateliér\"

 
Najdi dětem cestu do jejich třídy.

Najdi dětem cestu do jejich třídy.

 
Kačenka hledá cestu dětem ke třídě.

Kačenka hledá cestu dětem ke třídě.

 
Hledáme cestu do třídy - Anička a Tedík.

Hledáme cestu do třídy - Anička a Tedík.

 
Už ji mám!

Už ji mám!

 
Tyhle zatím nepotřebujete.

Tyhle zatím nepotřebujete.

 
\

\"Jo,tak touhle začneme ..\"

 
To se nám to staví .....

To se nám to staví .....

 
Máme hotovo.

Máme hotovo.

 
Domino

Domino

 
Závěrečná kontrola

Závěrečná kontrola

 
Čím to napíši?

Čím to napíši?

 
Prokop v centu Čtení a psaní.

Prokop v centu Čtení a psaní.

 
Davidovo hodnocení

Davidovo hodnocení

 
Jak to dnes šlo?

Jak to dnes šlo?

 
Ať to máme jako na předloze.

Ať to máme jako na předloze.

 
Chceme to mít stejné jako model.

Chceme to mít stejné jako model.

 
Anička v Ateliéru

Anička v Ateliéru

 
Plakát \

Plakát \"Školní pomůcky\"

 
Plakát \

Plakát \"Školní pomůcky\" 1

 
Plakát \

Plakát \"Školní pomůcky\" 2

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
Ve třídě

Ve třídě

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
...

...

 
 
Vytvořeno 19.11.2012 14:02:57 | přečteno 1880x | Lenka Prochazkova