Základní informace

Někdy na konec 17. století, jak vyplývá z historických análů, datují se počátky školství v Radotíně. Matrice třebotovské fary vypovídá o tom , že od roku 1715 vyučoval v zádušní chalupě poblíž kostela učitel Martin Tichý. Zde tento člověk taktéž bydlel a sloužil jako kostelník. V té době žilo v Radotíně kolem 200 lidí a školu navštěvovalo asi dvacet dětí.

Až v roce 1820 byly k této chatrné stavbě přistavěny další dvě místnosti a dosavadní víceúčelová místnost sloužila již pouze jako učebna. Stavba dále chátrala, takžečastěji než o škole se hovořilo o středověké morně. V polovině 19. století se stal Radotín obcí a roku 1872 se začala stavět škola nová (dnešní místní úřad ). Než se dostavěla, vyučovalo se v sále hostince U České koruny. Zatímco stará škola byla pouze jednotřídka, v nové se od roku 1873 učilo ve dvou třídách. V roce 1888 ( Radotín má už900 obyvatel ) se otevírá třída třetí. Když je pak v roce 1892 povolena čtvrtá třída, pronajímá obec za tímto účelem místnost v mlýně pana Dědka. Ani to však nemohlo nadlouhosituaci v radotínské škole vyřešit: Vždyť do některých tříd chodilo více než devadesát žáků!

Situace byla vyřešena až v roce 1901, kdy byla pod číslem 102 postavena nová obecní škola ( dnešní budova 1. stupně ). Tato škola již byla pětitřídní. Během prázdnin (!) roku 1931 pak bylo přistavěno druhé patro. V té době již třetím rokem fungovala sousední měšťanská škola, dnešní gymnázium, takže děti z vyšších ročníků již nebyly odsouzeny chodit pěšky do měšťanky až na Smíchov.

V roce 1969 byla slavnostně otevřena nová budova ZDŠ - dnešní druhý stupeň naší školy. Prvního ledna 2001 vstupuje základní škola do právní subjektivity.

Po povodních v roce 2002 prošla budova nové školy celkovou rekonstrukcí.

V roce 2000 bylo v areálu nové budovy vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem a v roce 2009 dopravní hřiště.

V roce 2010 bylo zrekonstruováno hřiště u budovy 1. stupně, v areálu 2. stupně byla vybudována běžecká dráha s doskočištěm. Ve stejném roce byladokončena stavba protipovodňové stěny kolem areálu školy.

V roce 2012 byla dokončena přístavba šaten a jedné třídy školní družiny.

Zdeněk Stříhavka, 2012Profil školy

Když mi bylo čtrnáct, byl táta takový ignorant, že jsem ho sotva vystál. Když mi pak bylo jednadvacet, žasnul jsem, kolik se stařík za těch sedm let naučil. (M.Twain)

27.9.2006 17:42:47 - aktualizováno 25.9.2009 11:30:49 | přečteno 16579x | Mgr. Zdeněk Stříhavka | Celý článek
 

Vybavenost školy

21.1.2021 14:41:46 | přečteno 622x | tana | Celý článek
 

Historie

Z historie Radotínské školy

21.1.2021 15:12:39 | přečteno 13963x | Mgr. Zdeněk Stříhavka | Celý článek
 
Vytvořeno 21.1.2021 15:00:23 | přečteno 5180x | tana