Historie

Z historie Radotínské školy

Někdy na konec 17. století, jak vyplývá z historických análů, datují se počátky školství v Radotíně. Matrice třebotovské fary vypovídá o tom , že od roku 1715 vyučoval v zádušní chalupě poblíž kostela učitel Martin Tichý. Zde tento člověk taktéž bydlel a sloužil jako kostelník. V té době žilo v Radotíně kolem 200 lidí a školu navštěvovalo asi dvacet dětí.

Až v roce 1820 byly k této chatrné stavbě přistavěny další dvě místnosti a dosavadní víceúčelová místnost sloužila již pouze jako učebna. Stavba dále chátrala, takžečastěji než o škole se hovořilo o středověké morně. V polovině 19. století se stal Radotín obcí a roku 1872 se začala stavět škola nová (dnešní místní úřad ). Než se dostavěla, vyučovalo se v sále hostince U České koruny. Zatímco stará škola byla pouze jednotřídka, v nové se od roku 1873 učilo ve dvou třídách. V roce 1888 ( Radotín má už900 obyvatel ) se otevírá třída třetí. Když je pak v roce 1892 povolena čtvrtá třída, pronajímá obec za tímto účelem místnost v mlýně pana Dědka. Ani to však nemohlo nadlouhosituaci v radotínské škole vyřešit: Vždyť do některých tříd chodilo více než devadesát žáků!

Situace byla vyřešena až v roce 1901, kdy byla pod číslem 102 postavena nová obecní škola ( dnešní budova 1. stupně ). Tato škola již byla pětitřídní. Během prázdnin (!) roku 1931 pak bylo přistavěno druhé patro. V té době již třetím rokem fungovala sousední měšťanská škola, dnešní gymnázium, takže děti z vyšších ročníků již nebyly odsouzeny chodit pěšky do měšťanky až na Smíchov.

V roce 1969 byla slavnostně otevřena nová budova ZDŠ - dnešní druhý stupeň naší školy. Prvního ledna 2001 vstupuje základní škola do právní subjektivity.

Po povodních v roce 2002 prošla budova nové školy celkovou rekonstrukcí.

V roce 2000 bylo v areálu nové budovy vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem a v roce 2009 dopravní hřiště.

V roce 2010 bylo zrekonstruováno hřiště u budovy 1. stupně, v areálu 2. stupně byla vybudována běžecká dráha s doskočištěm. Ve stejném roce byladokončena stavba protipovodňové stěny kolem areálu školy.

V roce 2012 byla dokončena přístavba šaten a jedné třídy školní družiny.

Zdeněk Stříhavka, 2012

Vytvořeno 21.1.2021 15:12:39 | přečteno 13830x | Mgr. Zdeněk Stříhavka